Akronim:

trAILs

Številka pogodbe:

ASP639

Oddelek:

Oddelek za krajinsko arhitekturo

Tip projekta:

EU projekti

Vrsta projekta:

INTERREG

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

17.04.2018 - 16.04.2021

Vrednost projekta BF:

179.030,00 €

Vrednost projekta skupaj:

2.187.400,25 €

Vodja projekta na BF:

Pipan Tomaž

Spletna stran projekta:

Povezava

Težka industrija v Alpah hitro upada ter za seboj pušča »alpske industrijske krajine« (Alpine Industrial Landscapes - AILs). To so nekdanje produkcijske krajine, občutne velikosti, razpršenosti in kompleksnosti. Razvojni potencial takih območji je slabše raziskan saj je v dosedanjih programih razvoja Alp ali projektnih poročilih tema industrijskih krajin slabše zastopana. Navkljub temu, pa je trajnostno naravnana transformacija industrijskih krajin v Alpah pomemben izziv, močno povezan z ekološkimi, ekonomskimi in socialnimi problemi nekdanjih srednje velikih in manjših industrijskih mest. Največkrat sledimo problemom pri okoljski regeneraciji, reaktivaciji lokalne in regionalne ekonomije in promociji alpske industrijske kulturne dediščine. Cilj projekta trAILs je pridobiti ključna znanja o zapuščenih industrijskih območjih, ki bodo pomagala razvit in preizkusit trajnostne strategije transformacije teh območij. Te strategije morajo biti prožne, da jih je možno prenesti na druge industrijske krajine alpske regije. V multidisciplinarnem, transnacionalnem pristopu projekt združuje znanja in stroke prostorskega in okoljskega planiranja ter družbenih in ekonomskih strok z direktnim sodelovanjem lokalnih skupnosti na izbranih pilotnih območjih.

trails_assessment tool.pdf

Slika: Pilotno območje v Tržiču, foto: BSC Kranj.