Akronim:

QUADIC

Številka pogodbe:

609786-EPP-1-2019-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Tip projekta:

EU projekti

Vrsta projekta:

ERASMUS+

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

15.01.2020 - 14.01.2022

Vrednost projekta skupaj:

991.381,00 €

Vodja projekta na BF:

Černič Istenič Majda

Spletna stran projekta:

Povezava