Akronim:

BEE-DIVERSITY

Oddelek:

Oddelek za biologijo

Tip projekta:

EU projekti

Vrsta projekta:

INTERREG

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

01.03.2020 - 28.02.2022

Vrednost projekta BF:

127.725,00 €

Vrednost projekta skupaj:

695.650,00 €

Vodja projekta na BF:

Božič Janko

RAZSTAVA PROJEKTA INTERREG ITA – SLO BEE-DIVERSITY O TRAVNIKIH IN OPRAŠEVALCIH

P6021851.png

V projektu se ukvarjamo s spremljanjem biotske pestrosti s pomočjo čebel, tj. analizo nabranega cvetnega prahu ter primerjavo območij z različno intenzivnostjo kmetijstva, kjer spremljamo čebele. V projektu smo zelo pozorni na travišča, ker so vroče točke biotske raznovrstnosti. Na enem kvadratnem metru lahko identificiramo do okoli 100 različnih vrst rastlin. Biotska pestrost travišč pa je tudi najbolj ogrožena od vseh habitatnih tipov. Ogroža jih pozidava, opuščanja rabe, po drugi strani dvig intenzivnosti kmetijstva. Z izgubljanjem biotske raznovrstnosti travišč, izgubljamo tudi opraševalce, ki so v veliki meri odvisni od pestrosti cvetic v okolju in primernih mest za bivanje. Vrstno pestre pisane travnike lahko ohranimo le z pravilnim koriščenjem. Biotska pestrost na vseh ravneh je nujna odpornost na podnebne spremembe.

V razstavi bomo predstavili naše fotografije s terena. Razstavo smo razdelili v tri tematske dele, glede na vsebino motiva fotografij. V prvem delu prevladuje motiv opraševalcev, v drugem delu pokažemo različne tipe travišč na naših projektnih območjih, v tretjem predstavimo informacije o praksah na travnikih in kako je zgledalo delo na travnikih v preteklosti. Razstavo si boste lahko ogledali fizično v Mestni knjižnici Kranj, knjižnici Radovljica, ter v avli Oddelka za biologijo, Biotehniške fakultete. Razstava bo predstavljena še na večih lokacijah, o katerih bomo obveščali sproti.

Naslovnica razširjene vsebine.png

Hkrati na tej strani še predstavljamo razširjeno vsebino razstave – več slik. Pogledate si jo na povezavi tukaj. V njej na kratko predstavimo cvetice na katerih smo v kader ujeli opraševalca. Nato predstavimo tipe travišč in fotografije s terena. Za vsak tip travišča tudi predstavimo fotografije rastlin, ki jih pogosto najdemo na posameznem tipu. Uživajte šopku fotografij v pisanih barvah cvetic in zelene trave. Mogoče prepoznate med njimi tudi kako znanko, ki ste jo že srečali na travniku.

Razširjena vsebina razstave PROJEKTA INTERREG ITA – SLO BEE-DIVERSITY O TRAVNIKIH IN OPRAŠEVALCIH.

Projekt je sofinanciran v okviru Programa Sodelovanja Interreg V-A Italija Slovenija 2014-2020, iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Publikaciji projekta BEE-DIVERSITY
 

V sodelovanju s projektnimi partnerji projekta Interreg BEE-DIVERSITY smo pripravili 2 publikaciji.

Prva publikacija predstavi aktivnosti, z namenom ohranjanja biotske raznovrstnosti v kmetijstvu, čebelarstvu ter o ključnih znanjih in osveščanju javnosti. Publikacijo si lahko ogledate na povezavi tukaj (Publikacija 1, Layman report).

V drugi publikaciji so zbrane dobre prakse in primeri združljivosti med kmetijstvom in čebelarstvom, ter njunem prispevku k ohranjanju biotske raznovrstnosti. Do publikacije lahko dostopate na povezavi tukaj (Publikacija 2, Best practices).