Akronim:

NANORIGO

Številka pogodbe:

814530

Oddelek:

Oddelek za biologijo

Tip projekta:

Razvojni projekti

Vrsta projekta:

HORIZON2020

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

01.01.2019 - 28.02.2023

Vrednost projekta BF:

143,00 €

Vrednost projekta skupaj:

4,00 €