Akronim:

EJP SOIL

Številka pogodbe:

862695

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Tip projekta:

EU projekti

Vrsta projekta:

HORIZON2020

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

01.02.2020 - 31.01.2023

Vrednost projekta BF:

355.748,75 €

Vrednost projekta skupaj:

40.000.000,00 €

Vodja projekta na BF:

Grčman Helena

Spletna stran projekta:

Povezava

H2020-EU.3.2.1.1. - Increasing production efficiency and coping with climate change, while ensuring sustainability and resilience

  • Skupni proračun: 79.999.999,89€; EU prispevek: 40.000.000,00€
  • Koordinira: INRAE - Institut National de Recherche pour L'agriculture, L'alimentation et L'environnement;  France
  • V Sloveniji je vodilna upravljavska institucija oz programski vodja (Programme Manager) Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, vodja Prof. dr. Helena Grčman, lastnik (Programme Owner) slovenskega programa je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki bo v okviru raziskovalnih razpisov, znotraj programa EJP Soil, zagotovilo dodatnih 44 % sofinanciranje programa.
  • Preko Univerze v Ljubljani sta v EJP Soil program vključena (»linked third parties«) tudi Kmetijki inštitut Slovenije in Univerza v Mariboru, Fakulteta za biosistemske vede.
  • Konzorcij EJP Soil združuje edinstveno skupino 26 vodilnih evropskih raziskovalnih inštitutov in univerz v 24 državah. Konzorcij je ta predlog razvil v tesnem sodelovanju s svojimi lastniki programov in v 5 letih zagotovil več kot 40 milijonov EUR sofinanciranja in 10 milijonov EUR za zunanje razpise.

 

Cilj

Glavni cilj EJP SOIL je ustvariti ugodno okolje za povečanje prispevka kmetijskih tal k ključnim družbenim izzivom, kot so prilagajanje in ublažitev podnebnih sprememb, trajnostna kmetijska proizvodnja, zagotavljanje ekosistemskih storitev ter preprečevanje in obnova propadanja zemljišč in tal.

EJP SOIL bo zgradil trajnostno evropsko integrirano raziskovalno skupnost na področju kmetijskih tal in razvil ter uporabil načrt o podnebnem trajnostnem upravljanju s kmetijskimi tlemi.

Razvoj znanja bo omogočen preko projektnih/raziskovalnih razpisov z notranjimi in zunanjimi partnerji. Sredstva so namenjena tudi krepitvi zmogljivosti za mlade znanstvenike.

Prenos znanja obravnava načine za premagovanje ovir pri sprejemanju novih kmetijskih praks v evropskem okviru, sooblikovanje ustreznih orodij, usklajene prakse informiranja in poročanja o tleh ter zagotavljanje priporočil za politike EU na podlagi znanstvenih dokazov in strokovnih izkušenj. Preko izmenjave in prenosa znanja se krepi ozaveščenost javnosti in spodbuja družbeno razumevanje in spoštovanje upravljanja s kmetijskimi tlemi in prispevka k družbi.

Dejavnosti EJP SOIL v sodelovanju z zainteresiranimi stranmi, državami članicami in GD AGRI si bodo prizadevale nuditi strokovno podporo in usmeritve kmetom kot upravnikov/gospodarjev zemljišč in tal ter podpirati razvoj in uvajanje trajnostne politike, zlasti skupne kmetijske politike in podnebne politike. EJP SOIL obravnava 6 pričakovanih učinkov s ciljnimi dejavnostmi kot odgovor na družbene, znanstvene, politične in operativne izzive.

 

Kontaktne informacije

EJP SOIL koordinator: ; slovenska koordinatorka UL BF:

 

Nadaljnje informacije

Za več informacij o projektu  obiščite spletno stran EJP SOIL in se naročite na programske novice. Na spletni strani boste našli kontaktne podatke o nacionalnih partnerjih in predstavnikih programov.

 

Dokumenti: