Akronim:

FAiRWAY

Številka pogodbe:

727984

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Tip projekta:

Razvojni projekti

Vrsta projekta:

HORIZON2020

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

01.06.2017 - 31.05.2021

Vrednost projekta BF:

183,00 €

Vrednost projekta skupaj:

4,00 €