Akronim:

Ag-Lab

Številka pogodbe:

586383-EPP-1-2017-1-SI-EPPKA2-CBHE-JP, GA no. 2017

Oddelek:

Oddelek za zootehniko

Tip projekta:

EU projekti

Vrsta projekta:

ERASMUS+

Vloga na projektu:

Vodilni

Trajanje:

15.10.2017 - 14.10.2021

Vrednost projekta BF:

108.625,00 €

Vrednost projekta skupaj:

962.007,00 €

Vodja projekta na BF:

Klopčič Marija