Številka pogodbe:

81265183

Oddelek:

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

Tip projekta:

Mednarodni projekti in sodelovanje

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

01.11.2020 - 28.02.2023

Vrednost projekta BF:

186.001,78 €

Vrednost projekta skupaj:

448.446,00 €

Vodja projekta na BF:

Klopčič Matija

Gozdovi v Sloveniji imajo ogromen potencial ponora presežnega ogljika, a bi bil ta potencial lahko še bolj izkoriščen. Z ustreznim pristopom bi gozdarstvo še izdatneje pripomoglo k blaženju podnebnih sprememb. Zato je temeljni cilj projekta Forests for Future poiskati prilagojene načine gospodarjenja s slovenskimi gozdovi s ciljem ohraniti ali celo povečati skladiščenje oziroma ponore ogljika v njih ob hkratnem aktivnem gospodarjenju z gozdovi na podobni ravni kot trenutno in jih ustrezno prenesti v gozdarsko prakso. V projektu bodo s pomočjo slovenskega modela razvoja gozdov simulirali razvoj različnih tipov gozdov ob upoštevanju različnih scenarijev gospodarjenja z gozdovi, rezultate simulacij bodo presojali z optimizatorjem. Optimalen scenarij naj bi omogočal čim večjo absorpcijo ogljikovega dioksida ob hkratnem aktivnem gospodarjenju z gozdovi brez ogrožanja proizvodne in ekonomske ter drugih vlog gozda. Rezultati projekta bodo predlagani prilagojeni načini gospodarjenja in priporočila za oblikovanje gozdnih politik ter smernice za načrtovanje gospodarjenja z gozdovi na nacionalni ravni. Prilagoditve gospodarjenja z gozdovi bodo na delavnicah in treningih diskutirane in prenešene na gozdarske načrtovalce in operativne gozdarje. Hkrati bodo rezultati projekta na diseminacijskih dogodkih preneseni tudi večjim (in manjšim) lastnikom gozdov.