Številka pogodbe:

81265183

Oddelek:

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

Tip projekta:

Mednarodni projekti in sodelovanje

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

01.11.2020 - 28.02.2023

Vrednost projekta BF:

186.001,78 €

Vrednost projekta skupaj:

448.446,00 €

Vodja projekta na BF:

Klopčič Matija

Gozdovi v Sloveniji imajo ogromen potencial ponora presežnega ogljika, a bi bil ta potencial lahko še bolj izkoriščen. Z ustreznim pristopom bi gozdarstvo še izdatneje pripomoglo k blaženju podnebnih sprememb. Zato je temeljni cilj projekta Forests for Future poiskati prilagojene načine gospodarjenja s slovenskimi gozdovi s ciljem ohraniti ali celo povečati skladiščenje oziroma ponore ogljika v njih ob hkratnem aktivnem gospodarjenju z gozdovi na podobni ravni kot trenutno in jih ustrezno prenesti v gozdarsko prakso. V projektu bodo s pomočjo slovenskega modela razvoja gozdov simulirali razvoj različnih tipov gozdov ob upoštevanju različnih scenarijev gospodarjenja z gozdovi, rezultate simulacij bodo presojali z optimizatorjem. Optimalen scenarij naj bi omogočal čim večjo absorpcijo ogljikovega dioksida ob hkratnem aktivnem gospodarjenju z gozdovi brez ogrožanja proizvodne in ekonomske ter drugih vlog gozda. Rezultati projekta bodo predlagani prilagojeni načini gospodarjenja in priporočila za oblikovanje gozdnih politik ter smernice za načrtovanje gospodarjenja z gozdovi na nacionalni ravni. Prilagoditve gospodarjenja z gozdovi bodo na delavnicah in treningih diskutirane in prenešene na gozdarske načrtovalce in operativne gozdarje. Hkrati bodo rezultati projekta na diseminacijskih dogodkih preneseni tudi večjim (in manjšim) lastnikom gozdov.
 

Projekt Gozdovi za prihodnost se je zaključil. V okviru projekta so nastala Priporočila za vključitev ukrepov blaženja in prilagajanja na vplive podnebnih sprememb v nacionalno gozdarsko in podnebno politiko in zakonodajo rezultati projekta so bili predstavljeni tudi v oddaji Ljudje in Zemlja.