Akronim:

ReC-Till

Številka pogodbe:

V4-2022

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Tip projekta:

ARIS

Vrsta projekta:

CRP

Vloga na projektu:

Vodilni

Financiranje:

Trajanje:

01.11.2020 - 31.10.2023

Vrednost sofinancerja:

85.868,00 €

Vrednost projekta skupaj:

190.000,00 €

Vodja projekta na BF:

Suhadolc Marjetka