Številka pogodbe:

V4-2013

Oddelek:

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

Tip projekta:

ARIS

Vrsta projekta:

CRP

Vloga na projektu:

Vodilni

Financiranje:

Trajanje:

01.11.2020 - 31.10.2023

Vrednost sofinancerja:

131.250,00 €

Vrednost projekta skupaj:

210.000,00 €

Vodja projekta na BF:

Pezdevšek Malovrh Špela

Spletna stran projekta:

Povezava