Akronim:

InterMuc

Številka pogodbe:

N1-0163

Oddelek:

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

Tip projekta:

ARRS

Vrsta projekta:

ERC

Vloga na projektu:

Vodilni

Financiranje:

Trajanje:

01.12.2020 - 01.12.2022

Vrednost ARRS FTE:

1.05 FTE

Vrednost projekta skupaj:

1.05 FTE

Vodja projekta na BF:

Krofel Miha