Akronim:

InterMuc

Številka pogodbe:

N1-0163

Oddelek:

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

Tip projekta:

ARIS

Vrsta projekta:

ERC

Vloga na projektu:

Vodilni

Financiranje:

Trajanje:

01.12.2020 - 30.11.2023

Vrednost ARRS FTE:

1.05 FTE

Vrednost projekta skupaj:

1.05 FTE

Vodja projekta na BF:

Krofel Miha

Spletna stran projekta:

Povezava

Vsebinski opis projekta

V okviru prilagojenega projekta (InterMuc) bomo izboljšali naše razumevanje interakcij med organizmi, kar predstavlja srž znanstvenega področja ekologije. Posvetili se bomo raziskovanju interakcij med prostoživečimi mačkami (družina Felidae), ki predstavljajo idealno modelno skupino za testiranje hipotez o vplivu različnih dejavnikov na medvrstne interakcije (t.j. interakcije med osebki različnih vrst) in znotrajvrstne interakcije (t.j. interakcije med osebki iste vrste).

Osredotočili se bomo na dve raziskovalni območji in štiri vrste prostoživečih mačk: evrazijski ris in evropska divja mačka v Sloveniji ter leopard, lev in gepard v Namibiji. Zbrali, analizirali in objavili bomo podatke o več tipih interakcij med temi mačkami, obenem pa vključili in objavili tudi podatke iz drugih projektov na prostoživečih mačkah po svetu.

Prvi delovni sklop se bo osredotočil na interakcije med divjimi mačkami in risi, vso terensko delo bomo izvedli v Sloveniji. Pridobili bomo prve GPS telemetrične podatke za divjo mačko pri nas ter jih analizirali skupaj z obstoječimi podatki iz telemetrije in foto-monitoringa risov in divjih mačk. To nam bo dalo vpogled v izogibanje med temi vrstami v času in prostoru ter nam pomagalo razumeti dejavnike, ki omogočajo njihovo sobivanje. V drugem delovnem sklopu se bomo osredotočili na znotrajvrstne in medvrstne interakcije med gepardi, levi in leopardi v Namibiji, kjer bomo sodelovali s partnersko organizacijo iz Nemčije, Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research (IZW). Združili bomo obstoječo podatkovno bazo z novimi podatki zbranimi s pomočjo GPS-telemetrije ter video-monitoringa mačk ob markirnih drevesih in ob svežih ostankih plena. Na ta način bomo pridobili nov vpogled v interakcije med obema vrstama ter kot prvi raziskali skupno rabo plena pri solitarnih afriških mačkah. 

 

Sestava projektne skupine

 

Faze projekta in njihova realizacija

Trenutno smo na dveh tretjinah izvajanja projekta. Do sedaj smo odlovili in s telemetričnimi ovratnicami opremili 8 od načrtovanih 11 divjih mačk, 6 od načrtovanih 6 leopardov, 5 od 5 gepardov, v okviru partnerskih projektov (GAIA-Initiative in LIFE Lynx) pa tudi 15 levov in 4 rise, katerih podatke bomo vključili v analize. Zaključili smo s popisi dnevnih počivališč leopardov (371 ležišč in naključnih točk) ter našli 63 ostankov plenov leopardov (35 med njimi [ŠA1] opremljenih z avtomatskimi kamerami). Opravili smo analizo deljenje plena pri leopardih ter rabe prostora pri risu in divji mački, trenutno pa zaključujemo z analizo leopardjih ležišč ter markirnih mest gepardov, leopardov in risov. Skupaj smo v okviru projekta do sedaj objavili 14 znanstvenih člankov, vrsto poljudnih objav ter pripravili 4 predstavitve na znanstvenih srečanjih in 6 javnih poljudnih predstavitev projekta. Trenutno je v recenziji oziroma pripravi še 13 znanstvenih člankov ter 4 predstavitve na znanstvenih srečanjih.

 

Citati