Akronim:

WooD+

Številka pogodbe:

2020-1-CZ01-KA203-078483

Oddelek:

Oddelek za lesarstvo

Tip projekta:

EU projekti

Vrsta projekta:

ERASMUS+

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

09.01.2020 - 31.08.2023

Vrednost projekta BF:

49.995,00 €

Vrednost projekta skupaj:

219.064,00 €

Vodja projekta na BF:

Šernek Milan