Številka pogodbe:

33133-2003/2019/7

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Tip projekta:

Razvojni projekti

Vrsta projekta:

EIP projekt

Vloga na projektu:

Vodilni

Trajanje:

30.11.2020 - 04.12.2023

Vrednost projekta BF:

39.998,08 €

Vrednost projekta skupaj:

44.242,63 €

Vodja projekta na BF:

Flajšman Marko

Ukrep: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

Podukrep: 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

 

Trajanje projekta

  • 30. 11. 2020 - 30. 11. 2023

 

Vsebina projekta in sodelujoči partnerji

Opis vsebine projekta in sodelujočih partnerjev

 

Razširanje rezultatov projekta

 

Priročnik iz vsebin projekta ZEOLIT


Povezave: