Številka pogodbe:

33133-3015/2019/17

Oddelek:

Oddelek za zootehniko

Tip projekta:

Razvojni projekti

Vrsta projekta:

EIP projekt

Vloga na projektu:

Vodilni

Trajanje:

30.11.2020 - 04.12.2023

Vrednost projekta BF:

120.867,32 €

Vrednost projekta skupaj:

249.989,28 €

Vodja projekta na BF:

Klopčič Marija

Ukrep: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

Podukrep: 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

 

 

Povezave: