Akronim:

LIFE PROGNOSES

Oddelek:

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

Tip projekta:

EU projekti

Vrsta projekta:

LIFE

Vloga na projektu:

Partner

Financiranje:

Trajanje:

01.01.2021 - 31.12.2024

Vrednost projekta BF:

49.734,00 €

Vrednost projekta skupaj:

1.382.855,00 €

Vodja projekta na BF:

Nagel Thomas Andrew