Akronim:

EIT Food

Oddelek:

Oddelek za zootehniko

Tip projekta:

EU projekti

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

15.12.2020 - 31.12.2023

Vodja projekta na BF:

Kuhar Aleš

EIT Food Hub Slovenija

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) je Evropska unija ustanovila leta 2008 za krepitev inovacijskega potenciala in aktivnosti evropskega gospodarstva in družbe. Inštitut EIT je sestavni del okvirnega programa EU za raziskave in inovacije Horizon 2020. Več o inštitutu EIT lahko najdete tukaj.

EIT je oblikovala osem t. i. »skupnosti znanja in inovacij« (angl. Knowledge and Innovation Communities – KIC), ki povezujejo podjetja (industrijo in MSP), raziskovalna središča ter univerze kot partnerje. Vsi skupaj ustvarjajo okolje, v katerem prihaja do ustvarjalnega razmišljanja in inovacij. Vsaka skupnost znanja in inovacij se osredotoča na določen svetovni izziv:

 • EIT Climate-KIC: inovacije za podnebne ukrepe,
 • EIT Digital: za močno digitalno Evropo,
 • EIT Food: vzpostavljanje trajnostnih prehranskih verig od virov do potrošnikov,
 • EIT Health: skupaj za zdravo življenje v Evropi,
 • EIT InnoEnergy: doseganje pionirskih sprememb na področju trajnostne energije,
 • EIT Manufacturing: vodilne proizvodne inovacije so dosežene v Evropi,
 • EIT RawMaterials: razvoj surovin,
 • EIT Urban Mobility: pameten, okolju prijazen in integriran promet.

EIT Food je iniciativa na področju živilskih inovacij, ki se je razvila kot kolektivna želja po rešitvi mnogih izzivov v kmetijskem sektorju in živilski industriji. Združuje preko 50 partnerjev iz celotne Evrope, med katerimi najdemo podjetja, »startupe«, raziskovalne institucije in univerze. S skupnimi močmi se zavzemajo za trajnostno usmerjeno živilsko industrijo. 

EIT Food ima šest strateških ciljev:

 • Premagati nizko stopnjo zaupanja potrošnikov v agroživilsko verigo.
 • Proizvajati bolj zdravo hrano v skladu s parametri potrošniške vrednosti.
 • Vzpostaviti v potrošnika usmerjen živilski sistem.
 • Izboljšati trajnostno upravljanje virov.
 • Izobraževanja z namenom spodbujanja sodelovanja, inovacij in napredka.
 • Spodbujati inovacije in podjetništvo v živilskem sektorju.

Obiščite spletno stran EIT FOOD: https://eit.europa.eu

EIT regionalna shema inovacij (EIT RIS – EIT Regional Innovation Scheme) je sistem obveščanja EIT skupnosti, preko katere se prenašajo znanje in dobre prakse. EIT s svojimi aktivnostmi podpira države in regije v Evropi, ki spadajo v tako imenovano skupino »skromnih in zmernih« inovatorjev. Poleg Slovenije se vanjo uvrščajo tudi Hrvaška, Italija, Malta, Bolgarija, Češka, Slovaška, Poljska, Španija, Portugalska, Ciper, Grčija, Madžarska, Estonija, Latvija, Litva in Romunija.

Več o EIT RIS si lahko preberete tukaj.

 

Biotehniška fakulteta je vodja EIT Food Hub Slovenija

EIT Food Hub Slovenija, ki ima sedež na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, deluje kot nacionalno stičišče za spodbujanje podjetništva in inovativnosti. Je povezovalno-informacijska ter izvedbena točka Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo – EIT na področju hrane v Sloveniji. EIT Food Hub Slovenija spodbuja udeležbo slovenskih podjetij, institucij in posameznikov k vključevanju v aktivnosti EIT Food Europe. Na voljo so izobraževalni programi, štipendije, povezovanje z zagonskimi podjetji, vključitev v pospeševalnike in spodbude za javni dialog na relevantnih področji kmetijstva in živilstva.

Priložnosti in aktivnosti v sklopu EIT Food:

1. Štipendije za opravljanje prakse v tujini (EIT Food RIS Fellowships Action Line)

Študenti vsako leto izkoristijo priložnost, da dobijo edinstveno prakso v najboljših evropskih podjetjih iz agroživilske panoge. Letos se že četrto leto zapored izvaja EIT Food RIS Fellowships Action Line, kjer je na voljo 40 pripravniških priložnosti v različnih oddelkih in na različnih operativnih področjih. Sodelujete lahko v podjetjih Maspex, Puratos, Grupo AN ali zagonskih podjetjih, kot so Napiferyn Biotech, Agricolus, Foodpairing in podobni. Prijavite se na RIS Fellowship ali RIS Talents, in se potegujte za plačano 3-6 mesečno prakso v tujini. Z učenjem skozi delo boste pridobili vrhunsko industrijsko in organizacijsko znanje.

Tudi letos smo zaradi COVID-19 prilagodili način izvajanja pripravništva. Izbirate lahko med različnim načinom dela: on-line, on-site ali hibridni način. Podpirali vas bomo v vseh fazah postopka zaposlovanja in pripravniškega tečaja.

1.1 Štipendija RIS Fellowship

Štipendija je namenjena študentom magistrskega študija. Izkoristite priložnost za uporabo akademskega znanja pri izvedbi praktičnega dela. Z učenjem skozi delo boste razvili kreativno sposobnost reševanja problemov (Prijavi se tukaj). Rok za prijavo je 31. 3. 2022.

1.2 Štipendija RIS Talents

Štipendija je namenjena osebam na doktorskem in podoktorskem študiju. Razvijte sposobnost kritičnega mišljenja s sodelovanjem v inovacijskih projektih, raziskovalnih in razvojnih projektih, ki jih vodijo partnerske organizacije EIT Food, ali projektih Horizon Europe. Pridobljeno znanje boste lahko prenesli v lastne akademske raziskave (Prijavi se tukaj). Rok za prijavo je 31. 3. 2022.

Programa RIS Fellowship in RIS Talents sta namenjena študentkam in študentom, ki:

 1. želijo prakso opravljati v živilskem podjetju,
 2. želijo pridobiti dragocene izkušnje v realnem delovnem okolju in dopolniti svoj CV,
 3. želijo delati v mednarodnem okolju in imajo dobro znanje angleščine,
 4. so v času pripravništva na voljo za obdobje vsaj 3 mesecev, in sicer od julija do decembra 2022.

2. TeamUp

EIT food je oblikoval poseben program TeamUp, ki povezuje inovativne posameznike s podjetniki in jih podpira pri razvoju učinkovitih agroživilskih rešitev.

Kdo se lahko prijavi?

1) Vsi, ki imajo inovativne tehnološke ideje ali projekte v agroživilskem sektorju in potrebujejo soustanovitelja podjetja, da jim pomaga razviti posel (npr. raziskovalci, znanstveniki, podjetja v zgodnji fazi ipd.).

2) Podjetniki z znanjem in izkušnjami, ki pomagajo pri razvoju agroživilskih podjetniških projektov (npr. podjetniki, managerji, MBA itd.).

Kaj imate od tega? 3-mesečni program, ki vključuje treninge, mentorstvo in 2000 € štipendije mesečno na projekt. Ob koncu programa bo sledila predstavitev idej pred EIT food komisijo, ki bo za najbolj zanimive projekte zagotovila finančno podporo.

Prijave: https://www.eitfood.eu/projects/teamup Rok za inovativne tehnološke ideje je 14. 4. 2022, za podjetnike z znanjem in izkušnjami pa 3. 6. 2022.

3. EIT Food Government Executive Academy

EIT Food GEA je svetovalni program in program za krepitev zmogljivosti, ki združuje vladne predstavnike, deležnike na področju pametne specializacije, raziskovalce ter predstavnike univerz in evropskih institucij iz 15 držav območja RIS: Hrvaške, Češke, Estonije, Grčije, Madžarske, Italije, Latvije, Litve, Poljske, Portugalske, Romunije, Slovaške, Slovenije, Španije in Turčije. Program ponuja:

 • vpogled v predpise in izzive, povezane z inovacijami agroživilskega sistema,
 • priložnost za izmenjavo najboljših praks, ki prispevajo k izboljšavam strategij pametne specializacije na področju raziskav in inovacij (RIS3) in spodbujajo prihodnji razvoj operativnih programov, ki temeljijo na strukturnih in investicijskih skladih EU ter
 • možnost za mreženje s predstavniki javnih univerz, javnih raziskovalnih inštitutov ter strokovnjaki iz industrije, akademskega sveta in evropskih institucij, ki delujejo na področju agroživilskih inovacij.

Prijave: http://timo.wz.uw.edu.pl/gea/ Rok za 2022 je že potekel.

4. EIT Jumpstarter

EIT Jumpstarter je pospeševalni program pri Evropskem inštitutu za inovacije in tehnologijo (EIT). Program je namenjen podpori idej študentov, raziskovalcev, inovatorjev, strokovnjakov in start-upov v zgodnji fazi. Prijavijo se lahko ideje s šestih tematskih področij - surovine, proizvodnja, zdravje, prehrana, inovativna energija in urbana mobilnost.

Udeleženci bodo pridobili konkretna znanja, kako oblikovati ekipo, razviti poslovni model, segmentirati trg in na splošno vsa podjetniška in poslovna znanja za uspešen razvoj ideje. Svoj projekt bodo razvijali s pomočjo najsodobnejših podjetniških metodologij. Po koncu programa bodo udeleženci pripravili predstavitev pred strokovno komisijo in se potegovali za denarno nagrado.

Program je razdeljen v štiri faze: 1. prijava ideje, 2. skupno bootcamp usposabljanje, 3. lokalna usposabljanja in 4. mentoriranje ter končna predstavitev.

Komu je namenjen? Posameznikom, ki želijo svojo inovativno idejo prenesti iz laboratorija ali »garaže« na trg.

Kaj imate od tega? Izobraževanja, treninge, mentoriranje in možnost osvojiti denarno nagrado do 10.000 € iz skupnega sklada 162.000 €.

Prijave: https://apply.eitjumpstarter.eu Rok za prijave je 10. 4. 2022.

5. Test Farms

Program Test Farms povezuje zagonska podjetja iz področja agroživilstva s kmeti, pri katerih lahko testirajo svojo rešitev. Zagonska podjetja s testiranjem tako pridobijo konkreten primer uporabe svoje rešitve, ki ga lahko predstavijo investitorjem in lažje pridobi financiranje. Preko Test Farms želi EIT Food spodbuditi hitrejši razvoj inovativnih agroživilskih rešitev.

Komu je namenjen? Zagonska podjetja z inovativnimi rešitvami v agroživilstvu (prototip ali obstoječi produkt), ki jih želite preizkusiti na polju, sadovnjaku ali farmi.

Kaj imate od tega? Brezplačna udeležba na programu in podpora pri pridobivanju finančnih sredstev.

Prijave: https://www.eitfood.eu/projects/test-farms Rok za prijave je 29. 4. 2022.

6. EIT Food Seedbed

Na štiridnevnem virtualnem usposabljanju bodo udeleženci oblikovali poslovni model. Na dogodku se bodo udeleženci osredotočili na definiranje idealnih kupcev in preverjanje trga z namenom boljšega zadovoljevanja potreb kupcev. Skozi proces jih bodo vodili strokovnjaki iz agroživilskega sektorja. Najboljša zagonska podjetja bodo prejela financiranje v vrednosti do 6.000 € za testiranje poslovne ideje s potencialnimi kupci.

Komu je namenjen? Start-upom v zgodnji fazi ter ekipam, ki želijo validirati proizvod ali storitev

Več informacij: www.eitfood.eu/projects/seedbed Prijave za 2022 so že potekle.

7. Challenge labs

Glavni cilj delavnice je najti inovativne rešitve za pomembne probleme, s katerimi se srečuje prehrambni sektor. Namen dogodka je povezovanje ljudi z različnih področij, ki bodo skupaj ustvarili novo poslovno priložnost ter vzpostavili povezavo med industrijo, izobraževalnimi institucijami in zagonskimi podjetji.

Prijave: Program se bo odvijal v aprilu in maju

Več informacij: še sledi
Rok za prijave je 20. 4. 2022.

8. EIT Food Accelerator Network

Sodelovanje na 4-mesečnem programu v pospeševalniku EIT Food je namenjen povečanju izpostavljenosti rešitev, izdelkov ali storitev zagonskih podjetij. Podjetja imajo dostop do potencialnih kupcev, investitorjev in medijev. Program poteka na več lokacijah: Bilbao, München, Haifa, Helsinki, Cambridge ali Lozana. Tri najboljša podjetja bodo prejela do 100.000 € nagrade.

Komu je namenjen? Start-upom, registriranim podjetjem, ki so aktivni na evropskem trgu

Več informacij: https://www.eitfan.eu/locations Prijave za 2022 so že potekle.

9. Rising FoodStars

»RisingFoodStars« je program za hitrejšo rast podjetja, ki je v scale-up fazi (vidni prodajni rezultati ter se globalno širijo) in vnaša inovacije v prehrambni sektor. Podjetje postane partner v vseh dejavnostih EIT Food.

Več informacij: https://www.eitfood.eu/projects/risingfoodstars Prijave za 2022 so že potekle.

10. Future Learn

EIT Food je na izobraževalni platformi Future learn oblikovala različne tečaje s področja agroživilskega sektorja (npr. Hranilna vrednost - resnica za naslovi člankov; Izboljšava proizvodnje hrane, Krožno kmetovanje, Hrana za možgane ipd.).

Osnovna verzija izobraževanja je brezplačna, saj jih je podprla EIT Food.

Več o izobraževanjih: https://www.futurelearn.com/

Področje prehrane: https://www.futurelearn.com/partners/food

11. Priključitev Expert community

Namenjena je vsem raziskovalcem, podjetnikom strokovnjakom iz agroživilske stroke.

Z vključitvijo v skupino pridobite dostop do ekskluzivnih vsebin s področja agroživilskega sektorja, možnost vključitve v startup ali mentorske programe, priložnost za izmenjavo znanja in vzpostavljanje novih povezav med člani skupine.

Zainteresirani se lahko priključijo skupini na LinkedIn-u: https://www.linkedin.com/groups/12125889/