Oddelek:

Oddelek za zootehniko

Tip projekta:

ARIS

Vrsta projekta:

Bilateralni projekti

Vloga na projektu:

Vodilni

Financiranje:

Trajanje:

01.07.2021 - 30.06.2023

Vodja projekta na BF:

Snoj Aleš