Akronim:

J4-3088

Oddelek:

Oddelek za živilstvo

Tip projekta:

ARIS

Vrsta projekta:

Temeljni

Vloga na projektu:

Vodilni

Trajanje:

01.10.2021 - 30.09.2024

Vrednost projekta skupaj:

1,37 FTE

Vodja projekta na BF:

Klančnik Anja

AbstractVsebinski opis projekta

Preživetje in persistenca patogenih bakterij Campylobacter tekom živilske proizvodno oskrbovalne verige ter kampilobakterioz, ki jih povzročajo predstavljajo velik problem za javno zdravje, kar povečuje  potrebo po globalnem obvladovanju bakterij Campylobacter v živilski verigi. Na živilih in materialih živilske verige ostanki hrane omogočajo naseljevanje biofilmov ter tako zagotavljajo preživetje bakterij Campylobacter ter ustvarjajo stalen vir kontaminacije in prenos med gostitelji. To nakazuje neverjetno in neraziskano dinamiko biofilma, ki občutljivim planktonskim celicam brez mehanizmov prilagoditve in preživetja omogoči okoljsko odpornost (“Campylobacter paradoks”), prenos iz okolja v klavnice, v proizvodno distribucijsko verigo živil ali pa direktno preko okoljske vode do človeka kot gostitelja. Projekt bo omogočil razumevanje povezave med tvorbo biofilmov, preživelostjo ter virulentnostjo bakterij, ter strukturo biofilma in vlogo EPS kot 'orodja za interakcijo' in komunikacijo z drugimi bakterijami. Pridobljene ugotovitve bodo vplivale na primernejše rokovanje s hrano, pripravo in shranjevanje živil ter zmanjšale pomanjkljivosti v znanju o mikrobiološkem tveganju zardi prisotnih biofilmov. Posledično bo to pripomoglo k manjši obolevnosti ljudi/živali in s tem povezanih visokih stroškov zaradi posledic uživanja kontaminirane hrane.

 

Faze projekta in njihova realizacija

DS1: Socialne interakcije v biofilmu

N 1.1: Biofilm v ko-kulturi z drugimi bakterijami

N 1.2: Raziskave biofilma na ravni transkriptoma

N 1.3:  Raziskave biofilma na ravni proteoma

N 1.4:  Izpostavljeni geni pomembni za biofilm

Realizacija v mesecih trajanja projekta: od 1 do 24 mesec

 

DS2: EPS in struktura biofilma Campylobacter

N 2.1: Izolacija EPS

N 2.2: Karakterizacija EPS - polisaharidi

N 2.3: Karakterizacija EPS - proteini

N 2.4: Karakterizacija EPS - eDNA

Realizacija v mesecih trajanja projekta: od 1 do 27 mesec

 

DS3: Komunikacija v biofilmu Campylobacter

N 3.1: Signalizacija

N 3.2: Horizontalni prenos genov

Realizacija v mesecih trajanja projekta: od 10 do 33 mesec

 

DS4: Dejavniki nastanka biofilm in virulence

N 4.1: Gibljivost

N 4.2: Adhezija

N 4.3: Morfologija

N 4.4: Virulentnost

Realizacija v mesecih trajanja projekta: od 10 do 33 mesec

 

DS5: Inovativna strategiji in vodenje projekta

N 5.1: Integracija rezultatov

N 5.2: Sestanki in poročila

Realizacija v mesecih trajanja projekta: od 1 do 36 mesec

 

 

 

Partnerji v projektu