Akronim:

Z4-3214

Številka pogodbe:

Z4-3214

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Tip projekta:

ARIS

Vrsta projekta:

Podoktorski projekti

Vloga na projektu:

Vodilni

Financiranje:

Trajanje:

01.08.2022 - 31.07.2024

Vrednost projekta skupaj:

1 FTE

Vodja projekta na BF:

Volk Helena

Vsebinski opis projekta

Hmelj (Humulus lupulus L.), ki ga pivovarska industrija ceni zaradi aromatičnih hmeljevih storžkov, je za Slovenijo pomembna gospodarska rastlina. V letu 2020 smo hmelj gojili na 1489 hektarjih kmetijskih zemljišč in pridelali 2639 ton hmeljevih storžkov (Travnikar in sod. 2020). Donos in pridelava hmelja sta  vsako leto močno ogrožena zaradi pojava patogenih organizmov, kot so glive, bakterije, fitoplazme, virusi in viroidi. Slovenske nasade hmelja ogrožajo trije različni viroidi: hmeljev latentni viroid (HLVd), viroid zakrnelosti hmelja (HSVd) in viroid razpokanosti skorje agrumov (CBCVd). Nedavno odkriti CBCVd pridelovalcem hmelja povzroča veliko gospodarsko škodo, saj se odraža hudih simptomih, ki v 3 do 5 letih vodijo v propad rastlin (Jakse in sod. 2015). Cilj podoktorskega raziskovalnega projekta je razjasniti mehanizem imunskega odziva rezistentnih sort hmelja na okužbo z viroidom CBCVd. Razumevanje delovanja imunskega sistema rastlin med okužbo z viroidi in poznavanje molekul, ki so vključene v proces imunosti, sta ključnega pomena za razvoj novih strategij za boj proti okužbam z viroidi in lahko pospešita žlahtnjenje novih, na viroid odpornih sort hmelja. Predhodne raziskave so pokazale, da sorte hmelja Styrian Wolf ni mogoče okužiti s CBCVd z nobeno od že uveljavljenih metod. V tem projektu bo razvit nov pristop mikro-cepljenja v in-vitro razmerah z namenom vnosa viroidov v odporne sorte hmelja. Tako bo ustvarjen okužen rastlinski material, ki bo predmet primerjalne transkriptomske analize CBCVd okuženih in neokuženih odpornih ter občutljivih sort hmelja. Natančneje, uporabljena bo RNA-seq tehnologija na Illumina IonProton platformi za identifikacijo diferencirano izraženih genov v različnih rastlinskih tkivih, vzorec izražanja izbranih genov pa bo potrjen z RT-qPCR. Poznavanje okužbe s CBCVd in razumevanje imunskega odziva hmelja, pridobljeno s podoktorskim projektom, bo olajšalo nadaljnji razvoj in žlahtnjenje sort hmelja odpornih na CBCVd.

 

Sestava projektne skupine

  • link na sicris 

 

Faze projekta in njihova realizacija

DP1, v izvajanju: Okuževanje hmelja s CBCVd in pregledali za odpornost in tolerance na viroid.

DP2, v izvajanju:  Razvoj tehnike mikro-cepljenja hmelja v in-vitro razmerah.

DP3:  Transkriptomska analiza za študij tolerance viroidov pri hmelju