Akronim:

P4-0430

Številka pogodbe:

P4-0430

Oddelek:

Oddelek za lesarstvo

Tip projekta:

ARIS

Vrsta projekta:

Raziskovalni program

Vloga na projektu:

Partner

Financiranje:

Trajanje:

01.01.2022 - 31.12.2027

Vrednost ARRS FTE:

0,91 FTE

Vrednost projekta skupaj:

2,5 FTE

Cilj raziskovalcev programske skupine Gozdno lesna veriga in podnebne spremembe: prehod v krožno biogospodarstvo je identifikacija trenutnih izzivov znotraj gozdno-lesne verige vrednosti (od stoječih sreves do končnij izdelkov) in iskanje optimalnih rešitev na podlagi znanja in razpoložljivih virov treh raziskovalnih organizacij: Gozdarskega inštituta Slovenije, Univerze v Ljubljani, Biotehniške fakultete in Zavoda za gradbeništvo Slovenije. Namen raziskovalnega programa je zagotovitev medsektorskega in inovativnega pristopa za doseganje zastavljenih ciljev ter povezovanje z industrijo. S podporo trajnostnemu gospodarjenju, celovitemu varovanju gozdnih virov in biotske raznovrstnosti ter z uvajanjem okolju prijaznih, družbeno sprejemljivih in ekonomsko upravičenih izdelkov in delovnih procesov na osnovi lesa se bo povečal prispevek gozdno‐lesne verige k nacionalnemu gospodarstvu.. Program Gozdno lesna veriga in podnebne spremembe: prehod v krožno biogospodarstvo vodijo raziskovalci Gozdarskega inštituta Slovenije.

Doc. dr. Davor Kržišnik je o raziskavi, ki bo potekala v okviru Biotehniške fakultete povedal: »Teme, ki jih naslavljamo v novem programu, so slabo raziskane, vendar imajo velik aplikativni potencial. Zastavljeni cilji zahtevajo sodelovanje več institucij v smislu zagotovitve potrebnih kompetenc in raziskovalnih zmogljivosti. Vsak delovni sklop sestavljajo raziskovalci vseh treh raziskovalnih organizacij z namenom zagotovitve izmenjave znanja in raziskovalnih idej med raziskovalci z različnim ozadjem. Takšno ustvarjalno okolje je osnova za raziskovanje širokih interdisciplinarnih raziskovalnih vprašanj in uporabo novih tehnik v gozdno-lesni vrednostni verigi. Interdisciplinarni pristop ter nacionalno in mednarodno sodelovanje bodo eden temeljnih kamnov novega raziskovalnega programa.«.