Akronim:

P4-0432

Oddelek:

Oddelek za biologijo

Tip projekta:

ARIS

Vrsta projekta:

Raziskovalni program

Vloga na projektu:

Partner

Financiranje:

Trajanje:

01.01.2022 - 31.12.2027

Vrednost ARRS FTE:

0.75 FTE

Vrednost projekta skupaj:

2.5 FTE

Raziskovalci programske skupine Morska in mikrobna biotehnologija se osredotočajo na morska in izjemno slana morska okolja, ki so večinoma neraziskana, neizkoriščena in podvrednotena. Raziskave bodo temeljile na izvirnem »4B pristopu«: Biodiverziteta-Biofilmi-Bioinformatika-Bioaktivnost. V okviru biodiverzitete bomo nadaljevali z opisovanjem mikrobne raznolikosti zlasti gliv in aktinobakterij, ki imata največji biotehnološki potencial. Preučevali bomo sestavo morskih biofilmov, njihov nastanek in uničenje. Izraba biotehnoloških potencialov preučevanih mikroorganizmov bo olajšana z integriranim pristopom bioinformatike, biostatistike in kemijskih presejalnih analiz. Z uporabo biomase in biomolekul iz makro- in mikroorganizmov bomo identificirali nove bioprodukte v boju proti velikim družbenim izzivom: izboljšanje zdravja in počutja, agroživilstvo (od vil do vilic), valorizacija odpadkov. »Program Morska in mikrobna biotehnologija vodijo raziskovalci na Nacionalnega inštituta za biologijo.

Prof. dr. dr. Nina Gunde Cimerman je o raziskavi, ki bo potekala v okviru Biotehniške fakultete povedala: »V okviru programa se bomo osredotočali predvsem na glive, ki živijo v različnih morskih ekstremnih okoljih, kot so izjemno slane vode solin in polarna morska voda.  Opisovali  bomo glivno biodiverziteto, izpopolnjevali različne metode osamitve in gojenja ter izolirane glive sproti shranjevali v največji svetovni zbirki ekstremofilnih gliv Ex, v okviru IC Mycosmo. Osredotočili se bomo tudi na biotehnološki potencial gliv in na njihovo vlogo pri izgradnji morskih biofilmov, še posebej tistih gliv, ki sodelujejo pri biorazgradnji odpornih antropogenih onesnažil, kot so plastični polimeri. Sodelovali bomo pri bioinformatskih analizah, zlasti na nivoju genomike, transkriptomike in populacijske genomike izbranih gliv.«