Akronim:

MINAGRIS

Številka pogodbe:

101000407

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Tip projekta:

EU projekti

Vrsta projekta:

HORIZON2020

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

01.09.2021 - 31.08.2026

Vrednost projekta BF:

340.750,00 €

Vrednost projekta skupaj:

6.999.972,50 €

Vodilni partner

Wageningen University

Spletna stran projekta:

Povezava

Kaj je MINAGRIS

Evropski projekt MINAGRIS raziskuje, kako ostanki plastike vplivajo na biotsko raznovrstnost,  kmetijsko pridelavo, kakovost in delovanje tal ter s tem povezane ekosistemske storitve.

Projekt MINAGRIS (‘MIcro- and Nano-plastics in AGRIcultural Soils’ ali slovensko "MIkro- in nano-plastika v kmetijsko-kulturnih tleh") preučuje vpliv plastike na zdravje in kakovost tal z izvedbo poskusov v 11 študijah po vsej Evropi, vključno z eno v Sloveniji, v sklopu katerih bodo sodelovali z različnimi deležniki v kmetijstvu.

Več video informacij o projektu:
https://www.minagris.eu/index.php/resources/video

Ob obisku projektne skupine v Sloveniji, so nastali spodnji videi s slovenskimi kmeti, vključenimi v projekt:

Kmetija Pavel Hrovat (Šentjernej):
https://www.youtube.com/watch?v=faBhNwUcJwg

Kmetija Andrej Turk (Brod v Podbočju):
https://www.youtube.com/watch?v=QXxvgfrxptI