Akronim:

V4-2216

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Tip projekta:

ARIS

Vrsta projekta:

CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri«

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

01.10.2022 - 30.09.2025

Vrednost projekta skupaj:

150.000,00 €

Vodilni partner

ZRS Koper

Vsebinski opis projekta

Spremljali bomo vsebnost biofenolov v oljčnih tropinah v odvisnosti od časa skladiščenja in na ta način nadgradili bazo podatkov o slovenskih  oljčnih tropinah, ki bo osnova za nadgrajeno Uredbo o  uporabi oljčnih tropin. Hkrati je potrebno ovrednotiti neposredni učinek, ki ga imata čas in način aplikacije oljčnih tropin pridelanih v slovenskih oljarnah na stanje tal, talno vodo, prehrano rastlin, rast in rodnost oljk ter biološko aktivnosti tal. Zato bomo zasnovali poljski poskus za ovrednotenje vpliva uporabe oljčnih tropin na okolje (stanje talne vode in kakovost tal). Z namenom, da bi preučili pomen poznavanja mikrobne združbe na primeru oljčnikov in uporabe mikrobioma kot biotskega indikatorja kakovosti tal, bomo izvedli mikrobiomske analize, z namenom karakterizacije mikrobne združbe v tleh oljčnih nasadov. Raziskave vpliva različnih načinov kmetovanja na mikrobiom tal ne potrjujejo, da je raznolikost pri ekološkem kmetovanju v vseh primerih večja v primerjavi s konvencionalnim kmetijstvom. Zaradi izključne uporabe organskih gnojil in prepovedi uporabe mineralnih dušikovih gnojil v ekološki pridelavi prihaja v praksi pridelave oljk do slabe prehranjenosti rastlin z dušikom, kar je najverjetneje tudi eden izmed glavnih vzrokov za majhen donos oljk na hektar. Potrebno je natančno preučiti izkoristek dodanih različnih vrst gnojil na prehranjenost rastline. V ta namen bomo izvedli poljski poskus – vpliv talnega gnojenja z organskimi in mineralnimi gnojili na prehranjenost, rast in razvoj oljk ter lastnosti tal.
 

Sestava projektne skupine

  • povezava na Sicris

 

Faze projekta in njihova realizacija

DS 1: Preučitev vpliva različnih načinov obdelave tal v oljčnih nasadih (negovana ozelenjena ledina/obdelana ledina) na fizikalne lastnosti tal in prehranjenost rastline

DS 2: Poljski poskus (nadgradnja poskusa zasnovanega v letu 2018) – vpliv talnega gnojenja z organskimi in mineralnimi gnojili na prehranjenost, rast in razvoj oljk ter lastnosti tal

DS 3: Poljski poskus za ovrednotenje vpliva uporabe oljčnih tropin na okolje

DS 4: Proučevanje vplivov skladiščenja oljčnih tropin in rastlinske vode na okolje

DS 5: Vzorčenje in izvedba mikrobiomskih analiz