Akronim:

V4-2206

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Tip projekta:

ARIS

Vrsta projekta:

CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri«

Vloga na projektu:

Vodilni

Trajanje:

01.10.2022 - 30.09.2024

Vrednost projekta skupaj:

120.000,00 €

Vsebinski opis projekta

S to projektno nalogo zato želimo zmanjšati raziskovalno vrzel in po možnosti narediti korak naprej pri zmanjšanju pomanjkljivosti orodij za spremljanje cen hrane. Po preliminarnem pregledu literature nismo zasledili premika v tej smeri zato je to vprašanje upravičeno opredeljeno kot raziskovalni izziv.

Vprašanje gradnje cene agro-živislkih proizvodov se pojavi in vedno znova aktualizira predvsem v času porušenja sorazmerij med deležniki in pojava določenih nenadnih in nenačrtovanih dogodkov, ki za seboj potegnejo negotovost in vprašanja glede kratkoročnega in deloma dolgoročnega oblikovanja cen. Kmetijski sektor ni edini tovrstni primer, je pa zaradi svoje kompleksne zgradbe in večjega števila deležnikov in posledično dejavnikov toliko bolj izpostavljen izrazitim spremembam, ki na koncu v najbolj negotov položaj postavijo pridelovalca in potrošnika, katera pa poleg individualne reorganizacije obnašanja in optimizacije stroškov skorajda nimata večjega vpliva. Nič manj pa se v takšnih primerih ne morejo varne počutiti vmesni členi v verigi. Zato je ključno, da se v družbi naslavlja problem kot kompleksen in se v takšnih primerih ne išče “krivca” znotraj posameznega sektorja. Določene študije in raziskave so v preteklosti že naslovile tovrstni problem v smislu preračunavanja stroškov, cen, marž in podobno, vendar se je izkazalo da zaradi pomanjkanja natančnih podatkov do konkretnih zaključkov ni prišlo. V tem ciljno raziskovalnem projektu naslavljamo problematiko iz do sedaj še neraziskanega zornega kota. Poleg empiričnih raziskav, katere so predvidene, želimo nasloviti problem s stališča vsebinskega razumevanja in temu slediti v postopkih reševanja raziskovalnega vprašanja. Kot izhaja iz opisa posameznih delovnih sklopov bomo uporabili do sedaj neuporabljeno tako imenovano mapiranje dejavnikov vpliva. To bomo povezali s empiričnimi podatki in kreirali teoretični model gradnje cene, katerega želimo preizkusiti na treh primerih (t.j. agro-živilskih proizvodih). Uporabili bomo znanstveno relevantno dokazane metode. Dodatno se bodo uporabile nekatere ugotovitve, ki so plod raziskovalnega dela v obstoječem CRP projektu V4-2010. Cilje lahko tako povzamemo po sledečih točkah in so bili smiselno ovrednoteni že v javnem razpisu:

  • analiza pomena gradnje cene kmetijskih in živilskih proizvodov v verigi preskrbe s hrano od primarnega proizvajalca do končnega potrošnika; pregled dobrih že delujočih praks gradnje cene v državah EU; izdelava teoretičnega modela gradnje cene, ki bo imel aplikativno uporabo; testiranje modela za gradnjo cene na podlagi razpoložljivih podatkov za posamezne verige preskrbe s hrano; predstavitev rezultatov na kvantitativni in kvalitativni način po posameznih verigah preskrbe s hrano.

 

Sestava projektne skupine

  • Povezava na Sicris

 

Faze projekta in njihova realizacija

Izvedba projekta bo potekala v 6 delovnih sklopih:

DS 1: Pregled dobrih že delujočih praks gradnje cene v državah EU

DS 2: Mapiranje dejavnikov oblikovanja cene

DS 3: Podatkovni delovni sklop

DS 4: Analiza podatkovne baze

DS 5: Izgradnja teoretičnega modela za gradnjo cene

DS 6: Diseminacija rezultatov