Akronim:

V4-2270

Oddelek:

Oddelek za lesarstvo

Tip projekta:

ARIS

Vrsta projekta:

CRP

Vloga na projektu:

Vodilni

Trajanje:

01.10.2022 - 30.09.2023

Vrednost projekta skupaj:

40.000,00 €

Vodja projekta na BF:

Lesar Boštjan

Sodelujoče RO

  • Gozdarski inštitut Slovenije;
  • Zavod za gradbeništvo Slovenije;
  • CBD d.o.o.

 

Vsebinski opis projekta

Podnebne meritve kažejo trend dvigovanja temperature zraka. Vsako od zadnjih treh desetletij je bilo toplejše od vseh predhodnih. Zadnjih deset let sodi med najtoplejša leta, kar v Sloveniji opazujemo vreme. Les je namreč okolju prijazen, obnovljiv material, ki v času uporabe  hrani CO2, ki ga je drevo v času rasti s fotosintezo vgradilo vase. V primeru kaskadne rabe lesa, lahko čas hrambe CO2 obsega celo več stoletji. Ena od možnosti za dolgoročno hrambo CO2 so leseni objekti. Še posebej velik učinek lahko dosežemo pri javnih stavbah, saj gre največkrat za velike objekte, kjer na ta način lahko dosežemo manjše izpuste oziroma lahko dosežemo celo negativen ogljični odtis. Poleg tega pa imajo javni objekti tudi velik demonstracijski učinek tudi na zasebni sektor. Namen projekta je identificirati investicijski potencial lesene gradnje na državni in lokalni ravni. Poleg tega bomo identificirali proizvodnji potencial ter ugotavljali morebitne vrzeli med ponudbo in potrebami. Na ta način bomo ugotovili, kje so potrebne morebitne nove investicije v lesni industriji za pokritje vrzeli. Z vidika investitorjev in promocije lesene gradnje je potrebno poznati vse prednosti lesene gradnje ter stroškovno primerjati s klasično gradnjo. Poleg tega bomo naredili izračun okoljskih odtisov, ki bo temeljil na popisu stavbnih elementov za primer klasične in lesene gradnje. Elemente in materiale bomo okoljsko ovrednotili s pomočjo podatkovnih baz z okoljskimi odtisi Gabi in Ecoinvent v namenskem orodju.  Glavni rezultat projekta bo poročilo s smernicami, ki bodo temeljni dokument namenjen financerjem in bo prestavljal osnovo za morebitne spremembe zakonodaje v  prihodnosti.

 

Sestava projektne skupine

 

Faze projekta in njihova realizacija

  • DS 1: Identifikacija investicijskega potenciala v ZJN
  • DS 2: Ponudba in identifikacija potreb na Slovenskem trgu 
  • DS 3: Primerjava klasične in lesene gradnje     
  • DS 4: Smernice za nadgradnjo ZJN
  • DS 5: Ovrednotenje ekonomskih in okolijskih učinkov novega modela ZJN
  • DS 6: Koordinacija, diseminacija, promocija

   

Vmesno poročilo