Akronim:

J4-4548

Oddelek:

Oddelek za živilstvo

Tip projekta:

ARIS

Vrsta projekta:

Temeljni

Vloga na projektu:

Vodilni

Trajanje:

01.11.2022 - 31.10.2025

Vrednost projekta skupaj:

1,16 FTE

Vodja projekta na BF:

Klančnik Anja

Vsebinski opis projekta

Projekt obravnava svetovno pomembno grožnjo javnemu zdravstvu, saj se osredotoča na patogene bakterije Campylobacter, prenosljive s hran glavne povzročitelje bakterijskih gastroenteritisov v razvitem svetu ter njihovo mnogokratno odpornost. Bakterije Campylobacter imajo omejene mehanizme prilagoditve in preživetja na živilih in materialih v proizvodnji hrane. Rezultati bodo izvirni in bodo pojasnili pomen prisotnosti bakterij kvarljivcev, ključnih za tvorbo večvrstnih biofilmov na površini mikroplastike ter njihovo vlogo v preživetju, persistenci in virulenci patogenih bakterij Campylobacter. Drugi cilj Projekta je razvoj metod za izolacijo in karakterizacije mikroplastike v/iz vzorcev prebavnega trakta in končnih perutninskih izdelkov, kar bo omogočilo nadaljnje raziskave prenosa mikroplastike v proizvodni verigi živil.

Predlagani projekt bomo izvedli v sodelovanju Slovenskih raziskovalcev (ARRS bo vodilna agencija) iz štirih organizacij ter Belgijsko partnersko organizacije (FWO bo partnerska agencija). Skupina Univerze v Ljubljani Biotehniške fakultete (ULBF) pod vodstvom izr. prof. dr. Anje Klančnik bo koordinirala projekt ter prispevala temeljna znanja o bakterijah Campylobacter, Pseudomonas ter biofilmih. Vodilno Flamsko skupino Univerze v Gentu (UGent) na področju mikroplastike, molekularne biologije mikrobioma prebavil in študij metabolizma bo vodil svetovno priznan raziskovalec Prof. Dr. Andreja Rajkovič. Skupina Instituta za vode Republike Slovenije (IVRS) pod vodstvom Dr. Mance Kovač Viršek bo razvila protokole na analizo mikroplastike iz vzorcev hrane. Skupina Instituta Jožef (IJS) pod vodstvom dr. Jerice Sabotič bo nudila znanja mikroskopije ter razvoj specifičnih analiz biofilma z metodo FISH, skupina pod vodstvo Prof. Dr. Tadeja Kokalj Inštituta za kovinske materiale in tehnologije (IMT) bo dodala strokovno podporo na področju metod mikrofluidike. 

 

Sestava projektne skupine

  • povezava na Sicris


Faze projekta in njihova realizacija

DS1: Prenos mikroplastike

Vodilna skupina: ULBF

Sodelujoče skupine: UGent, IVRS, IJS

N 1.1. Ovrednotenje prisotne mikroplastike (UGent, IVRS)

N 1.2. Direktna pot prenosa z uporabo modela celičnih linij (UGent)

N 1.3. Direktna pot prenosa z uporabo modela mucina (ULBF, IJS)

N 1.4. Direktna pot prenosa z uporabo kože piščanca (ULBF)

N 1.5. Indirektna pot prenosa z vodo (IVRS)

Realizacija v mesecih trajanja projekta: od 1 do 21 mesec

 

DS2: Mikroplastika kot vektor prenosa bakterij Campylobacter

Vodilna skupina: ULBF

Sodelujoče skupine: IVRS, IJS, IMT

N 2.1. Biofilm bakterij, ki povzročijo kvar hrane, naseljen na mikroplastiki (ULBF)

N 2.2. Biofilmi naseljeni na mikroplastiki in dodatna vključitev bakterij Campylobacter (ULBF, IJS, IMT)

N 2.2. Biofilmi naseljeni na mikroplastiki in dodatna vključitev bakterij Campylobacter (ULBF, IJS, IMT)

Realizacija v mesecih trajanja projekta: od 7 do 36 mesec

 

DS3:  Mikroplastika kot vektor prenosa odpornosti in virulentnost bakterij Campylobacter

Vodilna skupina: UGent

Sodelujoče skupine: ULBF

N 3.1. Odpornost bakterije (ULBF)

N 3.2. Prenos genov za odpornost (ULBF)

N 3.3. Virulentnost persistentnih celic Campylobacter (UGent)

N 3.4: Inovativne strategije zmanjšanja biofilma (UGent, ULBF)

Realizacija v mesecih trajanja projekta: od 2 do 36 mesec

 

DS4: Prisotnost mikroplastike

Vodilna skupina: IVRS

Sodelujoče skupine: ULBF

N 4.1. Vzorčenje (IVRS, ULBF)

N 4.2. Izolacija mikroplastike (IVRS)

N 4.3. Karakterizacija mikroplastike (IVRS)

Realizacija v mesecih trajanja projekta: od 10 do 36 mesec

 

DS5: Vodenje in koordinacija projekta

Vodilna skupina: ULBF

Sodelujoče skupine: UGent, IVRS, IJS, IMT

N 5.1. Integracija rezultatov

N 5.2. Organizacijska struktura

N 5.3. Načrt projekta

N 5.4. Napredovanje projekta

N 5.5. Upravljanje rezultatov

Realizacija v mesecih trajanja projekta: od 1 do 36 mesec