Akronim:

J7-4598

Oddelek:

Oddelek za krajinsko arhitekturo

Tip projekta:

ARIS

Vrsta projekta:

Temeljni

Vloga na projektu:

Vodilni

Financiranje:

Trajanje:

01.10.2022 - 30.09.2025

Vrednost projekta skupaj:

0,73 €

Vodja projekta na BF:

Marot Naja

Vsebinski opis projekta


Projekt sistemsko obravnava rekreacijske navade in infrastrukturo v povezavi s prostorskim načrtovanjem in upravljanjem. S tem naslavlja propadanje rekreacijske infrastrukture, ki je podvržena problematiki odnosa med javnim in zasebnim upravljanjem, nesistemski pristop na področju upravljanja, načrtovanja in preučevanja na nacionalni in na lokalni ravni, spremenjene prostočasne dejavnosti ljudi ter spremenjeno rabo prostora v rekreacijske namene. 

 

Sestava projektne skupine
 

  • Povezava na Sicris

 

Faze projekta in njihova realizacija


Projekt je sestavljen in štirih vsebinskih delovnih paketov (DP1 – DP2) in enega diseminacijskega paketa (DP5). DP1 (m1-m18) je namenjen osvetlitvi trenutnih raziskav in stanja rekreacijske infrastrukture na nacionalni in regionalni ravni. DP2 (m1-m30) je posvečen preučevanju rekreacijskih in gibalnih navad Slovencev ter vplivu pandemije nanje. DP3 (m17-m30) obravnava rekreacijsko infrastrukturo v prostorskem (in časovnem) kontekstu z vidika potreb prebivalstva. DP4 (m13-m36) je namenjen preučevanju upravljavskih vidikov rekreacije s poudarkom na prostorskem načrtovanju rekreacijske infrastrukture. DP5 (m1-m36) je namenjen diseminaciji projektnih rezultatov.

Partnerji v projektu