Akronim:

Rewinnuse

Oddelek:

Oddelek za lesarstvo

Tip projekta:

Drugi projekti

Vrsta projekta:

Norveški finančni mehanizem

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

13.04.2022 - 12.04.2024

Vrednost projekta skupaj:

448.227,44 €

Vodilni partner

M SORA

Spletna stran projekta:

Povezava

Vsebinski opis projekta

Projekt Rewinnuse je osredotočen na uporabo odsluženega lesa in alternativnih lesnih vrst ter razvoj popolnoma razstavljivih lesenih oken. V sodelovanju s projektnimi partnerji (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Norveški inštitut za bioekonomske raziskave – NIBIO in Gozdarski inštitut Slovenije – GIS) projekt deluje na dveh glavnih področjih s katerima izvajamo ukrepe krožnega gospodarstva in spodbujamo uveljavljanje načel krožnega gospodarstva v lesnopredelovalni panogi in širše. Prvo področje obsega razvoj novega modela lesenega okna s steklom, ki bo vgrajeno zgolj s suhimi komponentami, ki bodo omogočile enostavno razstavljanje okna na osnovne komponente ter njihovo ponovno uporabo po končani življenjski dobi. Drugo področje se osredotoča na iskanje alternativnih lesnih vrst ter na ponovno rabo odsluženega lesa, saj bo po napovedih svetovnih raziskovalcev smrekovine zaradi posledic podnebnih sprememb v prihodnjih desetletjih začelo primanjkovati.

 

Sestava projektne skupine

Povezava

 

Faze projekta in njihova realizacija

Delovni sklopi:

WP T1: Raziskava, razvoj in izdelava lepljencev in okenskih prototipov iz odsluženega lesa ter alternativnih drevesnih vrst (TM topol, duglazija, bor, kostanj, parjena robinja)

WP T2: Izvajanje laboratorijskih testiranj na vzorcih lesa iz odsluženega lesa ter alternativnih drevesnih vrst, priprava izpostavitvenih lokacij, izpostavitev vzorcev, izvajanje laboratorijskih testiranj po končanih izpostavitvah

WP T3: Razvoj detajlov, tehnološki razvoj novega modela okna s suhim steklenjem, izdelanega iz odsluženega lesa in alternativnih drevesnih vrst

WP T4: Priprava proizvodnje, vpeljava proizvodnih procesov za izdelavo novega okenskega modela

WP C: Komunikacija – spletno komuniciranje, publikacije, javni dogodki,…

WP M: Management

 

Partnerji v projektu