Akronim:

Tools4CAP

Oddelek:

Oddelek za zootehniko

Tip projekta:

EU projekti

Vrsta projekta:

Horizon Europe

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

01.01.2023 - 31.12.2026

Vrednost projekta BF:

222.162,00 €

Vrednost projekta skupaj:

3.999.994,00 €

Vodja projekta na BF:

Erjavec Emil

Spletna stran projekta:

Povezava

Povzetek 


Raziskovalni projekt Toolbox4CAP si prizadeva zagotoviti inovativen in prilagodljiv nabor metod in orodij, ki temeljijo na skladni kombinaciji kvantitativnih in kvalitativnih rešitev ter operativne zmogljivosti za podporo oblikovalcem politik pri upravljanju Skupne kmetijske politike (SKP) v smeri zelenega prehoda. Novi model izvajanja SKP, vzpostavljen v Uredbi EU 2115/2021, vključuje pomembne spremembe v upravljanju skupne kmetijske politike (SKP) z uvedbo strateških načrtov in novih zahtev glede spremljanja, pregleda in vrednotenja politike. Pričakuje se, da bo SKP znatno prispevala k ambicijam zelenega dogovora, saj bo zagotovila doseganje ciljev glede trajnosti in odpornosti za agroživilske sisteme EU. Inovativni modeli upravljanja so bistveni za omogočanje oblikovanja politik, ki temeljijo na dejstvih in rezultatih, za zagotavljanje najboljših rešitev za olajšanje zelenega prehoda. Tools4CAP bo (1) podpiral izvajanje nacionalnih strateških načrtov 2023–2027 in (2) postavil temelje za dobro pripravo strateških načrtov po letu 2027. V skladu s tem Tools4CAP vzpostavlja okvir prožnega in participativno usklajevanega delovanja, namenjenega spodbujanju učenja, procesov izmenjave in sprejemanja inovativnih rešitev in dobrih praks za oblikovanje, spremljanje in vrednotenje strateških načrtov SKP. Metode in orodja Tools4CAP bodo pokrivala tri ključna področja: (1) orodja za kvantitativno modeliranje za predhodna in naknadna vrednotenja, (2) orodja za participativno in večupravno odločanje ter (3) nove rešitve za podatke in spremljanje. Projekt bo zagotovil celovit seznam metod in orodij, ki se uporabljajo v 27 državah članicah, metodološke smernice za inovativne rešitve in priročnik dobrih praks. Rezultati bodo vključeni v komplet orodij za krepitev zmogljivosti, namenjen izboljšanju vmesnikov med znanostjo in politiko. Tools4CAP uporablja platformo za vključevanje zainteresiranih strani za spodbujanje prilagajanja inovativnih metod in orodij od spodaj navzgor. Vzpostavljen bo način repliciranja rešitev (Replication Lab), da bi prikazala njihovo uporabo v 10 državah članicah in spodbudila njihovo uporabo v EU-27. V okviru projekta bo vzpostavljeno tudi vozlišče za krepitev zmogljivosti, ki bo končnim uporabnikom (ministrstvom, upravnim organom, plačilnim agencijam, drugim deležnikom) pomagalo okrepiti njihovo zmogljivost za uporabo inovativnih orodij, vključno z modeli, ki jih uporablja Evropska komisija.

 

Pomen za razvoj znanosti  

Projekt Tools4CAP ne bo razvijal novih rešitev, ampak bo obstoječe prilagodil za potrebe strateškega načrtovanja v državah članicah. Ob tem bo prišlo do prilagoditev metod in pristop, ki bodo omogočile iskanje odgovorov za načrtovalce strateških načrtov, kar lahko vodi tudi do novega razvojnega znanja. Znanstveni pomen je predvsem v preizkusu uveljavljenih modelov, kvalitativnih pristopov in novih podatkovnih virov za neposredno uporabo pri strateškem odločanju.  

 

Pomen za razvoj Slovenije


Projekt Tools4CAP bo okrepil vlogo znanosti na področju strateškega načrtovanja evropske Skupne kmetijske politike. Odločevalci na ravni držav članic Evropske unije bodo imeli neposredno podporo pri načrtovanju politike, ki bo zaradi tega dosegala boljše rezultate, bolj učinkovita  in bo utemeljena na dejstvih. Raziskovalna skupina iz Univerze v Ljubljani bo testirala rešitve tudi v Sloveniji (ena od dveh državah, kjer bo prišlo do integralnega testiranja), kar bo neposredno pripeljalo do boljšega strateškega načrtovanja. Resorno ministrstvo in deležniki kmetijstva bodo opredelili svoje potrebe in s tem neposredno vplivali, da bo podpora odločanju okrepljena. Projekt bo s tem tudi dvignil kapacitete za strateško načrtovanje kmetijske politike v Sloveniji.