Akronim:

RUSTIK

Oddelek:

Oddelek za zootehniko

Tip projekta:

EU projekti

Vrsta projekta:

Horizon Europe

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

01.09.2022 - 01.08.2026

Vrednost projekta BF:

215.593,75 €

Vrednost projekta skupaj:

5.838.694,00 €

Vodja projekta na BF:

Rac Ilona

Glavni cilj projekta RUSTIK je omogočiti akterjem podeželskih skupnosti in političnim odločevalcem, da oblikujejo boljše strategije, pobude in politike, ki spodbujajo prehod podeželja k trajnosti, skozi napredno razumevanje različnih funkcij, značilnosti in prihodnjih scenarijev podeželja, njihovih potencialov in izzivov. Glavni specifični cilji so zagotoviti (1) metodološki okvir za funkcionalna podeželska območja, (2) baze podatkov, ki vključujejo podatke različnih vrst in virov, (3) izboljšane strategije in pristopov upravljanja za odločevalce in deležnike na podeželju ter (4) izboljšane pristope za ocenjevanje vplivov na podeželju in decentralizirano dokazovanje podeželskih učinkov. RUSTIK si prizadeva znatno prispevati k izboljšanju obstoječih evropskih političnih orodij in pristopov, predvsem za podporo Evropskemu zelenemu dogovoru, Evropski digitalni strategiji, Evropskemu stebru socialnih pravic in dolgoročni viziji EU za podeželska območja. RUSTIK obravnava temo s poudarkom na treh ključnih prehodih na podeželju, tj. (1) socio-ekonomskih, (2) podnebnih sprememb in okolje ter (3) digtalizacija. Pet vrst podeželskih funkcij je izhodišče RUSTIK-a za opisovanje raznolikosti podeželja in njihove sposobnosti za odzivanje na te prehode. Za doseganje glavnih in specifičnih ciljev bo RUSTIK (1) ustvaril konceptualno podlago za funkcionalna podeželska območja, prehod in odpornost podeželja, ki temelji na prejšnjih raziskavah, (2) sooblikoval pristope zbiranja podatkov in (3) raziskoval okvirne politike in mehanizme usklajevanja. Tesno povezani s temi dejavnostmi bodo Živi laboratoriji (Living Lab-i), ki se bodo izvajali v 14 evropskih pilotnih regijah v 10 evropskih državah, ki bodo osrednji element akcijsko usmerjenega pristopa z več akterji za raziskovanje raznolikosti podeželja in družbenih transformacij.