Akronim:

DigŽiv

Oddelek:

Oddelek za zootehniko

Tip projekta:

Drugi projekti

Vrsta projekta:

NOO - Načrt za okrevanje in odpornost

Vloga na projektu:

Partner

Financiranje:

Trajanje:

01.01.2022 - 31.12.2026

Vrednost projekta skupaj:

3.572.923,00 €

Spletna stran projekta:

Povezava


                                           NOO_ skupaj logo

S projektom želimo razviti enoten sodoben informacijski sistem, ki bo nudil učinkovito podporo rejcem, rejskim organizacijam, izvajalcem javnih nalog s področja živinoreje, javni upravi s poudarkom na nalogah MKGP in ostalim uporabnikom z izraženim interesom za uporabo podatkov. 

Cilj je povezati obstoječe podatkovne zbirke v živinoreji med sabo iz z drugimi uradnimi zbirkami na MKGP. Pri tem želimo ohraniti fleksibilnost in prilagodljivost stalnim spremembam na strokovni ravni ter še skrajšati čas odzivnosti na aktualne strokovne probleme in nove izzive pri načrtovanju in spremljanju kmetijske politike.

 

 

Projekt financira "Evropska unija – NextGenerationEU“ v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost na osnovi Načrta za okrevanje in odpornost.