Oddelek:

Oddelek za zootehniko

Tip projekta:

Razvojni projekti

Vrsta projekta:

EIP projekt

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

12.05.2023 - 11.05.2025

Vrednost projekta skupaj:

240.000,00 €

Vodja projekta na BF:

Malovrh Špela

Projekt EIP  Zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov z načrtno odbiro plemenskih svinj in merjascev se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa 16.2: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje  ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

Povezave