Akronim:

EIP MODROZELENA

Številka pogodbe:

33117-3/2022/6

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Tip projekta:

Razvojni projekti

Vrsta projekta:

EIP projekt

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

12.05.2023 - 11.05.2025

Vrednost projekta BF:

25.372,00 €

Vrednost projekta skupaj:

406.588,12 €

Vodja projekta na BF:

Mihelič Rok

Spletna stran projekta:

Povezava

Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) »MODROZELENA: Spirulina, superživilo s slovenskih kmetij« se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.
 

Naložbo financira: Program razvoja podeželja – 14 – 20 (EU 80 %, SLO 20 %) iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter iz Republike Slovenije.

Trajanje projekta: 

12.05.2023 – 12.05.2025

 

Vodja projekta:

AlgEn, center za algne tehnologije, d.o.o.


Partnerji:

 • Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 • Biotehniški center Naklo
 • KGZS Zavod Kranj
 • KGZS Zavod Murska Sobota
 • Kmetijska gospodarstva Lili Mahne, Janez Rakovec (EkoJanez), Lara Resman, Dejan Rudolf, Peter Studen


Vrednost projekta:

Vrednost projekta: 406.588,14 €

Višina podpore: 239.886,98 €

 

Cilji in namen:

 • nuditi kmetijam potrebna znanja in izkušnje za samostojno gojenje, predelavo in trženje alge spiruline za prehrano ljudi
 • spodbuditi potencialne investitorje v zagon te inovativne dejavnosti z visokim tržnim potencialom
 • razviti tehnologije predelave spiruline v lokalnem okolju v varne prehranske izdelke z daljšim rokom trajanja in visoko hranilno vrednostjo
 • izboljšati obstoječ proces proizvodnje spiruline v smeri upoštevanja lokalnih pridelovalnih razmer, učinkovitosti in varovanja naravnih virov
 • pripraviti predloge za primerne pravno-formalne okvirje dejavnosti gojenje alg za prehrano ljudi v Sloveniji
 • vzpostaviti podporno okolje za dejavnost gojenja alg za prehrano (zakonodaja, priporočila…)
 • pripraviti tehnološka navodila in osnutek standardov proizvodnje in predelave spiruline v Sloveniji

 

Povezave