Akronim:

EKOHMELJ

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Tip projekta:

Razvojni projekti

Vrsta projekta:

EIP projekt

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

12.05.2023 - 11.05.2025

Vrednost projekta BF:

6.001,00 €

Vrednost projekta skupaj:

238.875,95 €

Vodja projekta na BF:

Trdan Stanislav

Projekt EIP  Spirulina, superživilo s slovenskih kmetij se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa 16.2: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje  ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

Povezave