Akronim:

EKOHMELJ

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Tip projekta:

Razvojni projekti

Vrsta projekta:

EIP projekt

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

12.05.2023 - 11.05.2025

Vrednost projekta BF:

6.001,00 €

Vrednost projekta skupaj:

238.875,95 €

Spletna stran projekta:

Povezava

Projekt Strokovna izhodisca za ekolosko pridelavo hmelja (EKOHMELJ) se izvaja v okviru ukrepa16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte EIP.

 

Povzetek

V EIP projektu EKOHMELJ pripravimo smernice za ekološko pridelave hmelja – skladno z  vsebino evropskega zelenega dogovora (European Green Deal) in strategije EU od vil do vilic (Farm to Fork). S tem prispevamo k zmanjševanju uporabe pesticidov in gnojil v kmetijstvu, k varovanju okolja ter povečanju izvozne konkurenčnosti hmeljarskih kmetij v Sloveniji. Izvajamo različne tehnološke poskuse na področju tehnologije pridelave hmelja, gnojenja, varstva rastlin in namakanja na 6 lokacijah v 3 regijah (5 hmeljarskih kmetij, IHPS). V projektu tudi modelno ocenimo ekonomiko pridelave hmelja. Projektne izkušnje in rezultate širimo med zainteresirane pridelovalce hmelja ter širšo strokovno javnost –  z demonstracijami na IHPS, na delavnicah, tehnoloških sestankih, seminarju in z različnimi publikacijami.

 

Aktivnosti projekta

EKOHMELJ projektne aktivnosti, organizirane v 5 delovnih sklopih (DS1-DS5), omogočajo oblikovanje in sistematičen prenos posodobljenih tehnoloških znanj za potrebe širjenja ekološke pridelave v hmeljarstvu in dvig izvozne konkurenčnosti hmeljarskih kmetij v Sloveniji.

 

Struktura projekta:

 • DS1: Koordinacija projekta;
 • DS2: Vpeljevanje ekološke pridelave hmelja (tehnološki poskusi);
 • DS3: Ekonomika ekološke pridelave hmelja (delavnice s kalkulacijami in analitičnim tolmačenjem stroškov pridelave na kmetijah);
 • DS4: Strokovne smernice ekološke pridelave hmelja (e-gradiva);
 • DS5: Diseminacija rezultatov (skladno z navodili razpisa).

 

Pričakovani rezultati projekta

Rezultat 1: Partnerstvo EIP EKOHMELJ

Rezultat 2: Rezultati opravljenih tehnoloških poskusov na partnerskih hmeljiščih

Rezultat 3: Načrt trženja ekološkega hmelja za kmetijo

Rezultat 4: Ekonomska analiza pridelave hmelja

Rezultat 5: Priprava smernic za ekološko pridelavo hmelja v Sloveniji

Rezultat 6: Izvedba projektnih dogodkov

Rezultat 7: Projektna promocija rezultatov

 

Partnerji projekta

 • Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
 • KGZS – Kmetijsko-gozdarski zavod Celje
 • KGZS – Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor
 • Štefan Šlander
 • Ignac Novak
 • Andrej Kresnik
 • Matej Zupanc
 • Jeruzalem Ormož SAT d.o.o.
 • Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

 

Povezave