Akronim:

J1-50014

Oddelek:

Oddelek za biologijo

Tip projekta:

ARIS

Vrsta projekta:

Aplikativni

Vloga na projektu:

Vodilni

Trajanje:

01.10.2023 - 30.09.2026

Vrednost projekta skupaj:

1,18 FTE

Vodja projekta na BF:

Jemec Kokalj Anita

Vsebinski opis projekta

Onesnaževanje s plastiko je postalo velik svetovni problem. V zadnjem desetletju je bil izpostavljen problem razpadanja plastike na manjše plastične delce, t.i. mikroplastiko. Dokazani so bili številni škodljivi učinki mikroplastike na okolje, vključno z učinki na sladkovodne in kopenske organizme. Nadomeščanje konvencionalnih plastik z biorazgradljivo plastiko v splošni javnosti velja za trajnostno alternativo za zmanjšanje kopičenja plastičnih odpadkov v okolju. Vendar so različne organizacije in znanstvena skupnost izrazili dvom v uporabo biorazgradljive plastike brez smiselne strategije in namena. V projektu »MicroBIOplast« bomo pridobili nova znanja o biorazgradnji plastike v naravnem okolju, nastajanju mikroplastike med biorazgradnjo ter celostno razumevanje odzivov organizmov na izpostavljenost mikroplastiki na različnih stopnjah biološke kompleksnosti. Centralni del projekta bo predstavljalo proučevanje vplivov biorazgradljive mikroplastike na sladkovodne in kopenske organizme z različnih trofičnih nivojev (primarni proizvajalci in potrošniki) ter taksonomskih skupin (praživali, nevretenčarji, rastline). Pri organizmih bomo spremljali različne fiziološke procese: zaužitje mikroplastike, celično viabilnost, vedenje, interakcijo/adhezijo na površino organizma, imunski odziv, razvoj in metamorfozo, z energijo povezane fiziološke spremembe (rast, energetske rezerve), rast rastlin, razvoj in biokemijski odziv ter smrtnost. To znanje nam bo pomagalo prepoznati škodljive učinke biorazgradljive mikroplastike in razumeti pomen biorazgradnje plastike v naravnem okolju. Rezultati tega projekta bodo zato imeli velik vpliv na raziskave okoljske varnosti biorazgradljive mikroplastike in bodo velikega okoljskega in družbenega pomena. 


Faze projekta in njihova realizacija

Projekt je organiziran v 4 tematske delovne sklope. Delovni sklop 1 je zasnovan kot platforma za posredovanje materialov, mikroplastike in podatkov o njihovih lastnostih. Testni materiali in krio-mleta mikroplastika bodo zagotovljeni v prvem letu projekta. Karakterizacija mikroplastike bo potekala v drugem in na začetku tretjega leta. Delovni sklop 2 se bo osredotočil na preskušanje biorazgradljivosti materialov in se bo začel po izbiri materiala, večina dejavnosti pa bo potekala v drugem letu, da se zagotovi dovolj mikroplastike za testiranje v delovnem sklopu 3 in 4. Ta dva delovna sklopa bosta osrednji del projekta, ki se ukvarja z učinki mikroplastike na testne organizme. Potekala bosta skozi celoten projekt, začenši s predhodnimi izpostavljenostmi za opredelitev subletalnih koncentracij, sledila pa jim bo podrobna analiza različnih bioloških parametrov. Razširjanje znanja in komuniciranje ter vodenje projekta bo vodil projektni vodja ves čas trajanja projekta.

 

Partnerji v projektu