Akronim:

J4-50147

Oddelek:

Oddelek za biologijo

Tip projekta:

ARIS

Vrsta projekta:

Temeljni

Vloga na projektu:

Vodilni

Trajanje:

01.10.2023 - 30.09.2026

Vrednost projekta skupaj:

1,07 FTE

Vodja projekta na BF:

Sepčić Kristina

Vsebinski opis projekta

V predlaganem projektu želimo kritično ovrednotiti potencial rekombinantnih lipidno-vezavnih egerolizinskih proteinov OlyA6, OlyA6-E69A in EryA, samih ali v kombinaciji z MACPF-proteinskimi partnerji, kot teranostičnih sredstev v biomedicini. Fluorescenčno označen EryA bo ovrednoten kot molekularni označevalec apoptotičnih sesalskih celic, medtem ko bosta fluorescenčno označena proteina OlyA6 in njegov mutant E69A testirana kot komplementarna orodja za detekcijo in proučevanje prostega in s holesterolom vezanega SM v membranah živih sesalskih celic. S fluorescenčno označenimi egerolizini bomo ravno tako specifično označili urotelijske rakave celice, ali pa z egerolizin/MACPF kompleksi povzročili njihovo permeabilizacijo. Z vezavnimi testi na umetnih in bioloških membranah, fluorescenčnimi metodami in testi toksičnosti bomo izbrali najbolj učinkovit egerolizin/MACPF kompleks za nadaljnjo uporabo pri zdravljenju urotelijskega raka.

 

​Faze projekta in njihova realizacija
 

Faze projekta in njihova predvidena realizacija

Meseci od začetka

 

6

12

18

24

30

36

1.1: Proizvodnja rekombinantnih proteinov

x

x

x

x

x

x

1.2: Fizikalno-kemijska karakterizacija umetnih membranskih veziklov, ki vsebujejo egerolizinske lipidne tarče

x

x

x

x

 

 

1.3: Spremljanje interakcij egerolizinov s specifičnimi membranskimi lipidi z uporabo umetnih lipidnih sistemov

x

x

x

x

 

 

2.1: In-vitro ocena potenciala proteinov OlyA6 in E69A kot označevalcev sfingomielina v sesalskih celicah

x

x

x

 

 

 

2.2: In-vitro ocena potenciala proteina EryA-mCherry kot označevalca apoptotičnih sesalskih celic

 

 

x

x

x

 

3.1: In-vitro ocena potenciala proteinskih kompleksov na osnovi egerolizinov kot sredstev za selektivno uničenje epitelijskih rakavih celic

 

 

x

x

x

x

4.1: Upravljanje projekta

x

x

x

x

x

x

4.2: Diseminacija in sporočanje rezultatov raziskave

 

x

x

x

x

x

 

 

Partnerji v projektu