Akronim:

J4-50131

Oddelek:

Oddelek za lesarstvo

Tip projekta:

ARIS

Vrsta projekta:

Temeljni

Vloga na projektu:

Vodilni

Trajanje:

01.10.2023 - 30.09.2025

Vrednost projekta skupaj:

1,07 FTE

Vodja projekta na BF:

Žigon Jure

Vsebinski opis projekta

V tem raziskovalnem projektu bo razvit in ovrednoten nov tehnološki postopek, s katerim bo mogoče doseči kakovostno površinsko obdelavo lesov, ki zaradi svojih lastnosti veljajo za manjvredne. 

Dognanja raziskovalnega dela na projektu bodo v prvi vrsti zapolnila več vrzeli v znanju o lastnostih manjvrednega lesa, kar je prvi pogoj za iskanje rešitev s katerimi bi dali tovrstnemu lesu večje možnosti za uporabo. V nasprotju z na primer že znanimi anatomskimi in mehanskimi lastnostmi smrekovega lesa lubadark, bukovega lesa z rdečim srcem in odsluženega lesa, manjka predvsem vedenje o morfoloških, fizikalnih in kemijskih lastnostih površin teh lesov. Preko inovativnega pristopa z uvedbo postopka predobdelave s plazmo želimo površinam manjvrednega lesa spremeniti določene lastnosti in obenem nadomestiti konvencionalne in okolju manj prijazne pristope za zaščito površin manjvrednih lesov. Nova naprava, ki jo bomo razvili na začetku projekta, bo omogočala obdelavo površin lesenih obdelovancev z netermično plazmo. Vpliv obdelave s plazmo na lastnosti površin manjvrednih lesov in interakcije teh z različnimi vrstami premaznih sredstev za sedaj v literaturi predstavlja še neraziskano področje. Z ugotavljanjem lastnosti dobljenih površinskih sistemov želimo kakovost načrtovanega novega pristopa površinske zaščite manjvrednih lesov s premazi tudi ovrednotiti. Predlagani projekt bo pokazal, v kakšni meri lahko z novo vrsto površinske obdelave pripomoremo k razširitvi možnosti uporabe manjvrednega lesa.

 

Faze projekta in njihova realizacija

Podprojekt 1: Razvoj tehnološkega postopka obdelave površin manjvrednega lesa z netermično plazmo

Podprojekt 2: Ovrednotenje vpliva obdelave površin različnih vrst manjvrednih lesov s plazmo na njihove lastnosti

Podprojekt 3: Doseganje najboljše možne kompatibilnosti površin manjvrednih lesov z različnimi vrstami premaznih sredstev

Podprojekt 4: Določanje odpornostnih lastnosti in trajnosti uporabljenih načinov površinske zaščite manjvrednih lesov

Podprojekt 5: Vzporedne projektne aktivnosti

 

Raziskovalci

  • Jure Žigon
  • Matjaž Pavlič
  • Aleš Straže
  • Maks Merela
  • Angela Balzano
  • Luka Krže
  • Nina Škrk