Akronim:

Z4-50136

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Tip projekta:

ARIS

Vrsta projekta:

Podoktorski projekti

Vloga na projektu:

Vodilni

Trajanje:

01.10.2023 - 30.09.2025

Vrednost projekta skupaj:

1 FTE

Vodja projekta na BF:

Grohar Mariana Cecilia

Vsebinski opis projekta

Bolezni in škodljivci so že od nekdaj ena glavnih skrbi pridelovalcev, saj lahko močno vplivajo na pridelek in kakovost sadja. Poglobljeno razumevanje mehanizmov interakcije med rastlino in patogenom je izjemnega pomena, saj pomaga razumeti obseg škode, ki jo imajo patogeni na kakovost in razvoj plodov ter predstavlja podlago za razvoj novih strategij varstva rastlin.  Podoktorski projekt se osredotoča na interakcijo med rastlino in patogenom na primeru okužbe oreha z bakterijsko črno pegavostjo ter orehovo muho. Oba patogena  povzročata največjo škodo tako na pridelku kot tudi jedrcih in drugih proizvodih iz jedrc. . Simptomi okužbe obeh patogenov na plodovih oreha so podobni in se kažejo kot črne nekrotične pege na zeleni lupini. Pri zgodnjih okužbah je lahko prizadet cel plod, pri poznejših pa je efekt omejen samo na lupino.

V prvem delu projekta želimo obravnavati različne vidike interakcije med rastlino in patogenom. Analizirati želimo razvoj obeh patogenov skozi rastno sezono z vidika občutljivosti rastlin v povezavi z okoljskimi dejavniki in rastlinskimi metaboliti. Prav tako bomo raziskali povezavo rastlinskega obrambnega sistema med vidno prizadetim in neprizadetim delom ploda, ter med različnimi deli ploda, s poudarkom na orehovem jedrcu. V drugem delu projekta je cilj ovrednotiti prizadeta jedrca, ki so danes samo zavržena kot odpadek. Želimo opisati, kako uporaba manj prizadetih jedrc vpliva na kakovost in shranjevanje orehovega olja, in to potom analize primarnih in sekundarnih metabolitov, ter njihove antioksidativne in oksidacijsko sposobnosti.

Karakterizacija te interakcije in posledičnega vpliva na kakovost plodov in olja bo narejena potom primerjalne metabolomike, ki vključuje analizo sladkorjev, organskih kislin, fenolnih spojin, vitaminov, karotenoidov, etilena, organskih hlapnih snovi ter maščobnih kislin.  Vključuje tudi analizo aktivnosti encimov (PAL, POX, PPO, GS), ki so ključni v metabolnih in antioksidativnih poteh.    

 

​Faze projekta in njihova realizacija

1. faza

- vzorčenje zdravih in poškodovanih plodov;

- identifikacija in kvantifikacija metabolitov v različnih delih ploda;

2. faza

- analiza spremenljivk skozi sezono,

- karakterizacija encimske aktivnosti v različnih delih ploda,

3. faza

- vzorčenje plodov in sušenje,

- ekstrakcija olja,

- identifikacija in kvantifikacija metabolitov v olju,

4. faza

- skladiščenje olja;