Akronim:

Waste4Soil

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Tip projekta:

EU projekti

Vrsta projekta:

Horizon Europe

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

01.06.2023 - 31.12.2026

Vrednost projekta skupaj:

6.999.461,00 €

Vodja projekta na BF:

Mihelič Rok

Cilj projekta Waste4Soil je razviti uporabne tehnične poti recikliranja za preoblikovanje ostankov predelave hrane (Food processing residues - FPR) v sredstva za izboljšanje tal (Soil improvers - SI) s krožnim, sistemskim in večstranskim pristopom na regionalni ravni, ki vključuje vse akterje prehranske verige, s čimer se zapirajo specifične zanke (hranila, organska snov, voda).

Za dosego cilja projekta je bistvena vključenost različnih vrst akterjev skozi celoten projekt, da se zagotovi soustvarjanje na različnih ravneh, od sodelovanja pri načrtovanju in predstavitvah projekta do izvajanja, razširjanja rezultatov in vse do demonstracijske faze.

Vsi zainteresirani deležniki v vrednostni verigi imajo pomembno vlogo pri izboljševanju praks upravljanja, pri zmanjšanju količin odpadkov in pri izboljšanju postopkov predelave FPR, z namenom, da bi le-ti postali okolju prijazna in družbeno sprejemljiva sredstva za izboljšanje tal. Glavni cilj projekta Waste4Soil je zagotavljanje ekosistemskih rešitev, ki zajemajo sodelovanje znotraj in zunaj projekta, s številnimi in različnimi deležniki: 1) kmeti in njihovim ekosistemom, 2) živilsko industrijo, 3) podjetji za ravnanje z odpadki, 4) proizvajalci gnojil, 5) raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami, 6) lokalnimi in regionalnimi organi, 7) državljani in civilno družbo.

Slovenski partnerji na projektu:
slovenski partnerji na projektu

Povezave:

https://www.waste4soil.eu/

https://twitter.com/i/flow/login?redirect_after_login=%2FWaste4Soil

https://www.linkedin.com/connect-services/?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fwaste4soil%2F

          SLO_Roll-up_Waste4Soil_LL Slovenia-Istria