Akronim:

ŠOLSKI KROŽNIK – dober zame in za planet

Oddelek:

Oddelek za živilstvo

Tip projekta:

ARIS

Vrsta projekta:

CRP

Vloga na projektu:

Vodilni

Trajanje:

01.10.2023 - 30.09.2025

Vrednost projekta skupaj:

0,7 FTE

Vodja projekta na BF:

Korošec Mojca

Vsebinski opis projekta

V projektu se bomo osredotočili na prakse preskrbe s hrano, priprave obrokov in ravnanja s preseženo in zavrženo hrano v vzgojno izobraževalnih ustanovah (VIU).

Pregled praks bo temeljil na trajnostnih dejavnikih, kot so vpliv na okolje, prehranska kakovost in cenovna dostopnost in bo omogočil vpogled v trenutno stanje trajnostne preskrbe s hrano v VIU.

Rezultati projekta bodo služili kot podlaga za pripravo primerov dobrih praks in uravnoteženih jedilnikov, ki jih bomo testirali v realnem okolju pilotne intervencije v izbranih VIU.

Projekt bo raziskal povezave med trajnostnimi in zdravimi prehranskimi izbirami ter njihov vpliv na sprejemljivost jedilnikov pri otrocih ter količino zavržene hrane. Cilj projekta je tudi oceniti pripravljenost VIU za spodbujanje trajnostnih in zdravih prehranskih praks.

 

Sestava projektne skupine

 

​Faze projekta in njihova realizacija

Raziskovalni projekt je zasnovan v obliki petih delovnih svežnjev (DS), ki so nadalje razdeljeni na posamezne delovne naloge. Ključne faze realizacije projekta po delovnih svežnjih so sledeče:

DS 1 Koordinacija in vodenje projekta

DS 2 Celovit pregled in analiza stanja praks organizacije prehrane v VIU

DS 3 Sistematičen pregled in evalvacija mesečnih jedilnikov v VIU

DS 4 Pilotno testiranje dobrih praks in sprejemljivosti trajnejših jedilnikov

DS 5 Diseminacija in promocija rezultatov raziskave

 

Partnerji v projektu