Oddelek:

Oddelek za zootehniko

Tip projekta:

Razvojni projekti

Vrsta projekta:

Pilotni projekt

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

11.12.2023 - 14.12.2024

Vrednost projekta BF:

3.147,20 €

Vrednost projekta skupaj:

74.997,54 €

Ukrep: Sodelovanje iz Programa razvoja podezelja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

Podukrep: 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij 

 

 
Partnerji na projektu

 • ZDRUŽENJE ZA PRENOS ZNANJA NA PODEŽELJU

 • ZPC, ZELIŠČNO POSESTVO CVETKA, D.O.O. 

 • MEMSION, ELEKTRONIKA, -OPTIKA IN TRGOv'INA D.O.O. 

 • ZEMLJIC LEON

 • KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD LJUBLJANA 

 • KERIN LOJZE

 • ALBATROS·PRO, PROJEKTIRANJE IN PRO!ZVODNJA D.O.O. 

 • TS TRGOVINSKE STORITVE KOSAL ROMAN S.P.

 • METELKO MIHA

 • BIOTEHNISKI IZOBRAZEVALNI CENTER LJUBLJANA

 • LOVRIC DAMIR

 • UNIVERZA V LJUBLJANI

 

Kratek naziv operacije
 
Clji in rezultati operacije 

 

Povezave