Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Tip projekta:

Razvojni projekti

Vrsta projekta:

Pilotni projekt

Vloga na projektu:

Vodilni

Trajanje:

11.12.2023 - 14.12.2024

Vrednost projekta BF:

5.002,50 €

Vrednost projekta skupaj:

74.998,88 €

Vodja projekta na BF:

Eler Klemen

Ukrep: Sodelovanje iz Programa razvoja podezelja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

Podukrep: 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij 

 

 
Partnerji na projektu

  • 2DOM, 1NFORMACDSKO PODPRTE POSLOVNE REŠITVE D.O.O., SQCIALNO PODJETJE

  • LESKOVEC JOZEF

  • EKOSISTEMSKE RESTIVE, STROKOVNE IN TEHNICNE

  • DEJAVNOSII, TADEJ UDOVC S.P.

  • NOTRANJSKI REGUSKI PARK

  • DRU$TVO KIMEIPP VRHNIKA

  • REPLIKA, NAPREDNE RESITVE, D.O.O.

 

Kratek naziv operacije
 
Clji in rezultati operacije 

 

Povezave