Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Tip projekta:

Razvojni projekti

Vrsta projekta:

Pilotni projekt

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

11.12.2023 - 14.12.2024

Vrednost projekta BF:

2.000,00 €

Vrednost projekta skupaj:

75.000,00 €

Spletna stran projekta:

Povezava

Ukrep: Sodelovanje iz Programa razvoja podezelja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

Podukrep: 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij 

 

 
Partnerji na projektu

  • IHPS
  • UNIVERZA V LJUBLJANI
  • ŠPORN ZIGA
  • TEMNIK KATJA
  • AGRITEH, TRGOVINA, STORITVE IN SVETOVANJE, 
  • JERUZALEM ORMOZ, STORITVE, AGRAR, TRGOVINA D.0.0. 
  • RAZVOJNA AGENCUA SAVINJA
  • KGZS  KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MAR!BOR 
  • ŠLANDER STEFAN
  • KGZS KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD CELJE

 

Kratek naziv operacije
 
Clji in rezultati operacije 

 

Povezave