Akronim:

N4-0350

Oddelek:

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

Tip projekta:

ARIS

Vrsta projekta:

Weave

Vloga na projektu:

Partner

Financiranje:

Trajanje:

01.03.2024 - 28.02.2028