Akronim:

LIFE TRSCA

Številka pogodbe:

101114184 - LIFE22-NAT-SI-LIFE TRSCA

Oddelek:

Oddelek za biologijo

Tip projekta:

EU projekti

Vrsta projekta:

LIFE

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

01.09.2023 - 31.12.2029

Vrednost projekta BF:

289.140,00 €

Vrednost projekta skupaj:

3.178.584,00 €

Spletna stran projekta:

Povezava

Cilji projekta:

Glavni cilj projekta je izboljšati stanje ohranjenosti presihajočega Cerkniškega jezera. V ta namen bomo:

  • uvedli nove in prenovili stare kmetijsko-okoljske ukrepe, ki spodbujajo spremembe obstoječih kmetijskih praks košnje in so podlaga za izplačilo kmetijskih subvencij lastnikom zemljišč na presihajočem Cerkniškem jezeru,
  • izvajali aktivnosti za ohranjanje najpomembnejših močvirnih zemljišč ter spremljali in vrednotili spremembe v tem habitatnem tipu,
  • odstranjevali odmrlo biomaso in iskali tržne priložnosti za njeno uporabo,
  • obnovili gnezditveni habitat race kostanjevke in rjavovratega ponirka in omilili motnje med njunim gnezdenjem in prezimovanjem,
  • uredili promet ob Cerkniškem jezeru z izgradnjo parkirišča na Gorenjem Jezeru in postavitvijo nove prometne infrastrukture,
  • opravili niz strokovnih raziskav in analiz z različnih področij, nujno potrebnih za resno strokovno delo in ustrezen management z zemljišči na Cerkniškem jezeru, informirali, obveščali in izobraževali širšo javnost s posebnim poudarkom na aktivnostih in dogodkih za otroke in mladostnike.

 

Partnerji