Akronim:

BeBlue

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Tip projekta:

EU projekti

Vrsta projekta:

INTERREG

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

01.09.2023 - 31.08.2025

Vrednost sofinancerja:

599.972,81 €

Vrednost projekta skupaj:

749.966,00 €

Vodja projekta na BF:

Udovč Andrej

Spletna stran projekta:

Povezava

Povzetek projekta

Cilj politike: CP2 – Bolj zelena, nizkoogljična Evropa, ki prehaja na gospodarstvo z ničelno stopnjo neto emisij ogljika in je odporna, s spodbujanjem čistega in pravičnega energetskega prehoda, zelenih in modrih naložb, krožnega gospodarstva, blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje, preprečevanja in obvladovanja tveganj ter trajnostne mestne mobilnosti

Specifični cilj: SC6 – Spodbujanje prehoda na krožno gospodarstvo, gospodarno z viri

Tipologija: kapitalizacijski projekt

Kmetijsko-živilski sektor preživlja na programskem območju zelo težko obdobje; sektor je šibek in ranljiv ne le zaradi učinkov podnebnih sprememb, temveč tudi zaradi posledic nedavne pandemije in vojne, ki je trenutno v teku. Zato je zelo pomemben razvoj krožnih, okolju prijaznih, energetsko učinkovitih in lokalno razpršenih proizvodnih sistemov, manj odvisnih od uvoza. V tem smislu je cilj projekta BeBlue – Beyond Bluegrass izkoristiti rezultate projekta BLUEGRASS, ki je uspešno uvedel akvaponiko, trajnostno in inovativno tehnologijo za pridelavo hrane po načelih krožnega gospodarstva. Akvaponika združuje v enem samem sistemu gojenje rastlin brez prisotnosti zemlje in gojenje rib – recirkulacija vode omogoča namreč optimalen izkoristek naravnih virov, ki so potrebni za proizvodnjo krmil, namenjenih ribam.

Čezmejno sodelovanje je ključni in bistveni element projekta: doseganje predvidenih ciljev je namreč tesno povezano s strokovnim znanjem, prisotnostjo na terenu in sposobnostjo vključevanja subjektov v participativne procese, kar zagotavljajo projektni partnerji.

 

Cilji

Cilj projekta BeBlue je razširiti akvaponiko z ukrepi, ki omogočajo:

  • lažje upravljanje obratov z digitalizacijo; atraktivnejše možnosti za naložbe z razvojem orodij za preverjanje okoljske in gospodarske trajnosti, ki se lahko uporabljajo pri pripravi poslovnih načrtov; širjenje nabora proizvodov s kombiniranim gojenjem morskih rib ter slanuš (rastlin, ki prenesejo visoko slanost) in makroalg; promocijo proizvodov z obveščanjem potrošnikov, veleprodajnikov in dobaviteljev v gostinskem sektorju; vključevanje akvaponike v načrte za obnovo urbanih okolij.

 

Učinki

Projekt BeBlue – Beyond Bluegrass izkorišča rezultate projekta BLUEGRASS, ki je uspešno uvedel akvaponiko, trajnostno in inovativno tehnologijo za pridelavo hrane po načelih krožnega gospodarstva.

 

Partnerji

  • Università Ca’ Foscari Venezia
  • Univerza v Ljubljani
  • Kmetijska Zadruga Agraria Koper, z.o.o.
  • Shoreline Società Cooperativa
  • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
  • Kmetijsko gozdarski zavod Kranj
  • Lega Regionale Cooperative e Mutue del Veneto