Akronim:

SeaInsights

Oddelek:

Oddelek za biologijo

Tip projekta:

EU projekti

Vrsta projekta:

INTERREG

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

19.04.2024 - 18.04.2026

Vrednost sofinancerja:

637.947,69 €

Vrednost projekta skupaj:

797.434,62 €

Vodja projekta na BF:

Mavec Meta

Spletna stran projekta:

Povezava

Povzetek projekta

Cilj politike: CP2 - Bolj zelena, nizkoogljična Evropa, ki je odporna in prehaja na gospodarstvo z ničelnim ogljičnim odtisom s spodbujanjem čistega in pravičnega energetskega prehoda, zelenih in modrih naložb, krožnega gospodarstva, blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje ter preprečevanja in obvladovanja tveganj ter trajnostne mestne mobilnosti

 

Specifični cilj: SC 7 -  Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja

Tipologija: Standardni projekt

Kratek opis projekta: SeaInsights bo svoje cilje dosegel z: (1) razvojem in izvedbo skupnega pilotnega ukrepa za celovito oceno morske biotske raznovrstnosti, vključno z zaznavanjem invazivnih vrst, z uporabo okoljske DNA (eDNA); (2) uskladitvijo in izboljšanjem metod spremljanja in podatkovnih zbirk za delfine (Tursiops truncatus); (3) razvojem novih genetskih markerjev za delfine, ki bodo omogočili genotipizacijo s sekvenciranjem naslednje generacije; (4) razvojem in testiranjem inovativnih orodij za zbiranje vzorcev eDNA za individualno prepoznavo morskih sesalcev (5) izdelavo usklajene pilotne študije o kulturnih ekosistemskih storitvah, ki jih zagotavljajo morski in obalni ekosistemi; (6) pripravo praktičnih smernic, z vključevanjem različnih deležnikov, za čezmejno sodelovanje pri varovanju in spremljanju morskih sesalcev in morske biotske raznovrstnosti kot ključnega segmenta varovanja in upravljanja Severnega Jadrana; ter (7) ozaveščanjem in spodbujanjem trajnostnih praks v skladu z vrednotami lokalnih skupnosti. Severni Jadran je zaradi edinstvenih biogeografskih značilnosti in obsežne človekove dejavnosti zelo ranljiv za različne okoljske in ekološke izzive, kar še dodatno poudari pomen čezmejnega sodelovanja pri reševanju teh vprašanj. SeaInsights združuje raziskovalce, strokovnjake in naravovarstvenike iz obeh držav s skupnim ciljem iskanja celovitih rešitev za specifične izzive in zagotavljanjem neposrednega prenosa znanja iz akademskih krogov v prakso. Rešitve SeaInsights so prenosljive in trajne ter prispevajo k ciljem strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 kot sestavnega dela evropskega zelenega dogovora.

 

Cilji

 • Cilj projekta SeaInsights je povečati kapacitete za varstvo občutljive biotske raznovrstnosti Severnega Jadrana. Regija je znana po svojem bogatem in raznolikem ekosistemu, ki pa ga danes ogrožajo prekomerno izkoriščanje, onesnaževanje in podnebne spremembe.

 

Učinki

 • Glavni učinki bodo sporočeni v kratkem.

   

PARTNERJI

 • Univerza v Ljubljani
 • Università degli Studi di Padova
 • Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce
 • APS Dolphin Biology and Conservation
 • DivjaLabs, razvoj in raziskave, d.o.o.
 • Shoreline Società Cooperativa      

 

Pridruženi Partnerji

 • Zavod Republike Slovenije za varstvo narave - ZRSVN-IRSNC NG
 • Javni zavod Krajinski park Strunjan
 • Krajinski park Debeli rtič
 • Javni zavod za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte občine Izola
 • Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia