Akronim:

CircularRainbow

Oddelek:

Oddelek za zootehniko

Tip projekta:

EU projekti

Vrsta projekta:

INTERREG

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

18.04.2024 - 17.04.2026

Vrednost sofinancerja:

848.585,19 €

Vrednost projekta skupaj:

1.060.731,50 €

Vodja projekta na BF:

Terčič Dušan

Spletna stran projekta:

Povezava

Povzetek projekta

Cilj politike: CP 2 - Bolj zelena, nizkoogljična Evropa, ki je odporna in prehaja na gospodarstvo z ničelnim ogljičnim odtisom s spodbujanjem čistega in pravičnega energetskega prehoda, zelenih in modrih naložb, krožnega gospodarstva, blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje ter preprečevanja in obvladovanja tveganj ter trajnostne mestne mobilnosti

 

Specifični cilj: SC 6 - Spodbujanje prehoda na krožno gospodarstvo, gospodarno z viri

 

Tipologija:  Standardni projekt

 

Projekt CIRCULAR RAINBOW (»circular« kot gospodarski model in »rainbow« kot »rainbow trout« po slovensko šarenka) je bil zasnovan na podlagi želje po novih poslovnih modelih  za vzrejo postrvi. Projekt predlaga razvoj in uvajanje tehnološko inovativnih rešitev, ki so v programskem območju še vedno malo ali premalo izkoriščene, za premagovanje ovir in podporo vzreji postrvi in akvakulturi. Tema projekta je samoskrba proizvodnje s potrebnimi viri, vključno z dobavo energije, prehod iz tradicionalnih proizvodnih modelov odpretga toka na zaprte modele postaja strateški tudi za akvakulturo. V projektu CIRCULAR RAINBOW bomo z uporabo sistema RAS (Recirkulacijski Akvakulturni Sistem) optimizirali upravljanje celinskih vodnih virov v ribogojstvu, ki danes predstavljajo pomemben in vse bolj omejen vir. Regeneracija odpadnih vod in blata, proizvedenih v sistemih RAS, bo omogočila pridobivanje organskega materiala izkoriščenega v sistemih anaerobne razgradnje za proizvodnjo bioplina. V sklopu CIRCULAR RAINBOW se predlaga tudi inovativno uporabo blata, pridelanega v obratih z RAS, ki bo služil kot ko-substrat za nove proizvodne modele z uporabo ličink žuželk (Hermetia illucens) in njihovo biokonverzijo v novo biomaso, ki bo lahko uporabna za druge kmetijsko-industrijske verige. Na ta način želi projekt pokazati izvedljivost prehoda programskega območja na nove živinorejske prakse in nove priložnosti, ki prispevajo k razvoju krožnega gospodarstva v toku snovi in materialov.

 

Cilji

Cilj projekta CIRCULAR RAINBOW je spodbujati prehod na krožni poslovni model vzreje poCilj projekta CIRCULAR RAINBOW je spodbujati prehod na krožni poslovni model vzreje postrvi  z ukrepi za:

 

 • zmanjševanje odvisnosti gojenja postrvi od vodnih virov;
 • zmanjšanje vpliva gojenja postrvi na okolje s pridobivanjem virov: energije iz odpadne vode, dušika, fosforja ali nove biomase; 
 • digitalizacijo sistemov RAS in s tem izboljšati učikovitost teh; 
 • spodbujanje samozadostnosti kmetijsko-živilskega sistema z usposabljanjem osebja. 

   

Učinki

Glavni učinki bodo sporočeni v kratkem

 

PARTNERJI

 • Università degli studi di Udine
 • Univerza v Ljubljani
 • Bluefarm srl
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije kmetijsko gozdarski zavod Kranj (KGZS-Zavod KR))

   

Pridruženi Partnerji

 • CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) - Politiche e Bioeconomia
 • Posoški razvojni center