Akronim:

TORRENT

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Tip projekta:

EU projekti

Vrsta projekta:

INTERREG

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

18.04.2024 - 17.04.2026

Vrednost sofinancerja:

573.675,88 €

Vrednost projekta skupaj:

717.094,88 €

Vodja projekta na BF:

Zupanc Vesna

Spletna stran projekta:

Povezava

Povzetek projekta

Cilj politike: CP 2 - Bolj zelena, nizkoogljična Evropa, ki je odporna in prehaja na gospodarstvo z ničelnim ogljičnim odtisom s spodbujanjem čistega in pravičnega energetskega prehoda, zelenih in modrih naložb, krožnega gospodarstva, blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje ter preprečevanja in obvladovanja tveganj ter trajnostne mestne mobilnosti

 

Specifični cilj: SC 4 - Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam in preprečevanja tveganja nesreč ter odpornosti ob upoštevanju ekosistemskih pristopov

Tipologija: Standardni projekt

Zaradi vse pogostejših ekstremnih vremenskih pojavov, zlasti ob aktualnih podnebnih spremembah, je natančno in učinkovito načrtovanje del za nadzor hudournikov postalo bistveno orodje za preprečevanje geo-hidroloških tveganj. Ta vrsta tveganja ne pozna upravnih meja, zato je na ranljivih ozemljih, kot sta Italija in Slovenija, sprejetje skupnih strategij za izboljšanje urejanja vodotokov ter varovanje infrastrukture, premoženja in življenj bistvenega pomena. Poleg tega sodobno načrtovanje posegov zahteva delo na ravni porečja tudi v čezmejnih primerih. Zato je sodelovanje med javnimi organi, sektorskimi agencijami in raziskovalnimi organizacijami edini način za izmenjavo različnih pogledov in znanja, ki omogoča razvoj skupnih rešitev na podlagi širšega pogleda na skupne izzive. Projekt TORRENT je namenjen prav vzpostavitvi skupnih in nadnacionalnih smernic za spremljanje stanja in funkcionalnosti objektov za urejanje hudournikov ter ocenjevanje dolgoročne učinkovitosti objektov, določanje prednosti vzdrževalnih posegov in izboljšanje strategij upravljanja povodij. 

 

Cilji

 • Vzpostavitev skupnih in nadnacionalnih smernic za spremljanje stanja in funkcionalnosti objektov za urejanje hudournikov.
 • Ocenjevanje dolgoročne učinkovitosti objektov.
 • Določanje prednosti vzdrževalnih posegov in izboljšanje strategij upravljanja povodij.
   

Učinki

Projekt TORRENT želi vzpostaviti skupne smernice za načrtovanje in vzdrževanje objektov za varstvo pred hudourniki, ki zainteresiranim stranem zagotavljajo preprosta, hitra in uporabniku prijazna orodja (npr. indeks prednostnega vzdrževanja, posodabljanje in skupna podatkovna zbirka objektov, veččasovni DMV). Projekt TORRENT želi tudi zbirati in spodbuditi izmenjavo zgodovinskih podatkov, povezanih z geo-hidrološkimi procesi, raziskavami HRT, informacijami o obketih za urejanje hudournikov in strategijami blaženja, kar bo omogočilo razvoj inovativne skupne metodologije. Nato bo projekt aktiviral pilotno akcijo, da bi pokazal uporabnost skupne metodologije in zagotovil skupne smernice za reševanje problemov upravljanja povodij v Italiji in Sloveniji.

 

PARTNERJI

 • Università degli studi di Udine
 • Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali ed ittiche - Servizio sistemazioni idraulico-forestali irrigazione e bonifica
 • Regionalni razvojni center Koper
 • Univerza v Ljubljani

 

Pridruženi Partnerji

 • Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Protezione civile della Regione
 • Comunità di Montagna della Carnia
 • Ministrstvo za naravne vire in prostor Direkcija RS za vode Urad za upravljanje z vodami Sektor območja jadranskih rek z morjem